Ağ SistemleriBilişim ProfesyonelleriMakale

Ağ Teknolojileri Elemanı

Ağ Teknolojisi Nedir?  

Ağ; amacı veri paylaşımı olan ve bu amaç için birden fazla cihazı birbirine bağlayan teknolojidir. Bu teknolojiye örnek olarak interneti gösterebiliriz.  

Cihazlar arasında ağ kurmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar; 

 1. LAN (Yerel Alan Ağları) 
 1. MAN (Büyükşehir Bölge Ağı) 
 1. WAN (Geniş Alan Ağı) 
 1. WLAN (Kablosuz Yerel Alan Ağı) 
 1. PAN (Kişisel Alan Ağı) 
 1. CAN (Kampüs Alan Ağı) 
 1. SAN (Depo Alan Ağı) 

Ağ Teknolojileri Elemanı Nedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’nun Mesleki Yeterlilik Standardı başlıklı yayınında Ağ Teknolojileri Elemanı için ayrıca belirlediği meslek tanımı şu şekildedir:

Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 4), İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; bilgisayar sistemleri ve çevre birimlerinin bir ağ yapısı altında kullanıldığı sektörlerde; basit ağları tasarlayan, fiziksel ağ kurulumu yapan, ağ donanımları ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştiren, ağ güvenliğini, bakımını ve verimliliğini sağlayan, teknik destek veren, ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanan, bununla birlikte görevleriyle ilgili kullanıcı ilişkilerini ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli meslek elemanıdır.

Ağ Teknolojileri Elemanı’nın Sorumlulukları Nelerdir?

Meslek elemanının, yaptığı işlemlerde, teknik dokümantasyona uygun olarak, ağ sistemlerinin kurulması ve yapılandırılması, meydana gelebilecek arızaların belirlenmesi, nedenlerinin bulunarak giderilmesi, istenilen şekilde çalışmasının sağlanması ve ayrıca bu işlemleri yerine
getirebilecek düzeyde elektrik, elektronik, bilgisayar ve hatta ağ teknolojileri bilgisine sahip olması esastır.

Aynı zamanda işlemler sırasında, ağ donanım birimleri üzerinde, bunların özelliklerine uygun ölçme, ayarlama ve programlama işlemlerinin yapılması, elemanın mesleki yetkinliğini gerektirir.


İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan donanım birimleri veya sistemlerin teknik talimatlarında belirtilen özelliklere sahip olması, çalışılan yerin ve kullanılan araç-gereçlerin bakım ve temizliğinin yapılması, iş akışının aksamadan devamının sağlanması ve bu işlemlerin yapıldığı sahada çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması, bu elemanın sorumlulukları arasında yer alır.

Ağ Teknolojileri Elemanı Çalışma Alanları

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilen ağ teknolojileri elemanları bununla birlikte özel sektörde de iş bulabilirler. Ayrıca satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyo-televizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında iş sahibi olabilirler.

Ağ Teknolojileri Elemanının Görevleri

 • İSG önlemleri almak
 • Çevre koruma önlemleri almak
 • Kalite uygulamalarına destek vermek
 • İş organizasyonu yapmak
 • Kullanıcı ilişkilerini yürütmek
 • Basit ağları tasarlamak
 • Fiziksel ağ kurulumu yapmak
 • Ağ donanımları ile ilgili basit yapılandırmaları gerçekleştirmek
 • Ağ bakımını ve verimliliğini sağlamak
 • Teknik destek vermek
 • Ağ güvenliğini sağlamak
 • Ağ sunucu işletim sistemi ortamlarını kullanmak
 • Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

One thought on “Ağ Teknolojileri Elemanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.