TeknoPark & TeknoKent

Çukurova Teknokent

Çukurova Teknokent ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, 17.07.2004 tarihinde 25525 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ise 17.05.2005 tarihinde kurulmuştur. Çukurova Teknokent’in kurulma amacı; Bölgemizde daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak, daha fazla araştırma yapılabilmesi imkanının yaratılması ve yapılan araştırmaların ekonomik değere dönüşebilmesi konusunda üniversitenin gelişmiş insan gücü ve altyapı olanaklarının rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara sunularak, üniversite-sanayi arasında bir sinerji oluşmasına katkı sağlamaktır.

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. altında, Teknoloji Transfer Ofisi, Adana Girişimcilik Merkezi, Kimya Vadisi, Kuluçka Merkezi, Patent Ofisi ve Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Ofisi birimleri ile 100’ün üzerinde Ar-Ge Firması bulunmaktadır.

Çukurova Teknokent, toplam 834.904 m² alana sahiptir. A ve B bloklarda toplam 7.920 m² kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapımı tamamlanan Yönetim ve Kuluçka Merkezi binası toplam alanı 5.934 m² dir. 20-125 m² arasında değişen ofis alanları bulunmaktadır. 1.000 m² den daha fazla Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılmış Ar-Ge binası ve Tarımsal Ar-Ge faaliyetleri için 20.000 m² Ar-Ge serasına sahiptir. Akıllı tahta ile sunum imkânı tanıyan ve fiber optik internet altyapısına sahip 30’ar kişilik eğitim salonları ve 200 kişilik konferans salonu bulunmaktadır.

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Adana ili, Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü içerisindeki mülkiyeti üniversiteye ait yaklaşık 944.000 m2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Bu alan ulaşım ağı üzerinde bulunmakta olup, teknoloji ve geliştirme bölgesi çalışanları, üniversitenin eğitim ve araştırma olanaklarından, bilgi birikiminden kolaylıkla yararlanabileceklerdir. Bu alan aynı zamanda Çukurova Üniversitesi kampüsündeki eğitim ve sosyal tesisler ile de bir bütünlük içerisindedir. Otoyol ve çevre yolu bağlantısı ile de Adana’nın önemli merkezlerine ulaşım sorunsuz olarak sağlanmaktadır. Çukurova Teknokent Şehir merkezine 12 km, Havaalanına 15 km, Şehirlerarası Otobüs Terminaline ise 18 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Hakkında

Yazılım, makine, kimya, tarım, enerji, biyoteknoloji ve medikal teknolojiler gibi sektörlerden 117 firmanın faaliyet gösterdiği Çukurova Teknokent, hazırladığı kısa, orta ve uzun vadeli stratejik yol haritası kapsamında; akıllı tarım, akıllı sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi inovasyon temelli yeni nesil teknolojiler ile grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörlere odaklandı.

Çukurova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Çukurova Teknokent), kurulduğu 2005 yılından bu yana, bölgede üniversite-sanayi işbirliğine etkin bir katkı vermeye çalışıyor. Üniversitenin bilimsel altyapısını, ticarileşme potansiyeli yüksek projelerin hizmetine sunan Çukurova Teknokent, bölgenin girişimcilik ekosistemine de öncülük ediyor. ‘Kimya Vadisi’, ‘Çukurova Tarım İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi’ gibi projelerin hayata geçirildiği bölge, işletmeleri uluslararası çalışmalara yönlendiriyor.

Bölgenin yaratıcı sektörlere sunduğu olanaklar kapsamında üretilen animasyon filmler, hem yurtiçi hem yurtdışında televizyon ve sinema izleyicisi ile buluşuyor.

Çukurova Teknokent’te yakın gelecekte başlanacak bir diğer proje ile de kara, deniz ve hava araçları için tasarım, prototip üretim ve test merkezi kurulacak. Çukurova Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, sorularımızı yanıtlarken, kurumun işleyişi ve girişimcilik ekosistemine yaptığı katkıları ayrıntılarıyla anlattı.

Çukurova Teknokent ne zaman kuruldu ve hangi amaçlara yönelik çalışmalar yapıyor?

Çukurova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Çukurova Teknokent) 17 Mayıs 2005’te kuruldu ve Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içinde 834 dekarlık alanda faaliyetlerine başladı. Çukurova Teknokent bölgede etkin bir üniversite – sanayi iş birliği sağlıyor, sunduğu Ar-Ge yapısı ile yapılan araştırmaların ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunuyor, bölge girişimcilik ekosistemine öncülük yaparak girişimcilerin ihtiyaç duyduğu altyapı imkanları sunuyor.

Çukurova Teknokent hangi teknoloji alanlarına yoğunlaştı?

Çukurova Teknokent bünyesinde yazılım, makine, kimya, tarım, enerji, biyoteknoloji ve medikal teknolojiler gibi sektörlerden 117 firma faaliyet gösteriyor. Çukurova Teknokent kısa-orta ve uzun vadeli stratejik yol haritası hazırladı ve bu doğrultuda akıllı tarım, akıllı sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi inovasyon temelli yeni nesil teknolojiler ve grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörler alanlarına odaklandı.

Çukurova Teknokent’in markası olan en özel projeleriniz hangileri?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Projesi (CMDP) kapsamında desteklenen Adana Girişimcilik Merkezi (AGM) Projesi bünyesinde, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirme sürecinde ihtiyaç duyduğu Ön Kuluçka Alanı (Pre-Incubation Center) ve Ofis Alanları, Ortak Çalışma Alanları (Co-Working Spaces), Toplantı Odaları, Etkinlik Alanları, Sessiz Alanlar, Digital Fablab, Motion Capture Studio ve Maker Space gibi teknolojik alt yapılar kurulmuş ve girişimcilerin kullanımına açılmıştır. Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi (Kimya Vadisi) Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) güdümlü proje desteği kapsamında Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından Çukurova Teknokent bünyesinde yürütülüyor. Projenin amacı; ülkemizde ve bölgemizde üretilmeyen katma değeri yüksek kimyasal maddelerin neler olduğunun belirlenmesi, bu kimyasalların nasıl üretileceğine yönelik üretim teknolojilerinin ortaya konulması ve üretim teknolojisi belirlenen ve fizibilitesi yapılan kimyasal maddelerin işletmelere transferi süreçlerini içeren bir araştırma merkezi kurulmasıdır. Çukurova Teknokent olarak belirlemiş olduğumuz stratejik yol haritası doğrultusunda kurulması için çalışmalara başlanan Çukurova Tarım İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi ise Çukurova bölgesinin öncelikleri ve gereksinimleri doğrultusunda ileri tarım teknolojilerini kullanarak bölge üreticilerine model olmayı, bilgi birikimini artırmayı, teknoloji geliştirmeyi, ticarileşmeyi ve transferini yaparak bölgenin ihtiyaçlarını karşılamayı, ayrıca bölgeden başlayıp tüm ülkeye yayılarak ve özellikle de kırsal kalkınmaya odaklanarak ülke ekonomisinin gelişmesine ve cari açığın azaltılmasına da katkı sağlamayı hedefliyor.

Girişimcilere yönelik projeleriniz neler?

Çukurova Teknokent’in ana projelerinden olan Adana Girişimcilik Merkezi Projesi’nin yanı sıra girişimci odaklı TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG) yürütülüyor. TÜBİTAK tarafından teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilere 200.000 TL hibe desteği verilen bu programın birinci aşama faaliyetleri kapsamında Çukurova Teknokent, sektör kısıtlaması olmadan teknoloji tabanlı ve yenilikçi iş fikri olan girişimcilere özel eğitimler, programlar ve mentörlük desteği sunarak TÜBİTAK’tan hibe desteği almalarını ve şirketleşmelerini sağlamayı amaçlanıyor. Bu proje kapsamında 3 girişimcimiz BiGG hibesinden faydalanmaya hak kazanarak şirketleşme sürecini gerçekleştirdi. Şu an 5 adet girişimcimiz TÜBİTAK’ta değerlendirme aşamasında.

Çukurova Teknokent’in gerçekleştirmeyi planladığı projeler neler?

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içerisinde kurulması için gerekli çalışmalara başlanan ve finansman kaynağı bulma aşamasında olan Çukurova Teknokent Kara-Deniz-Hava Araçları Tasarım Prototip Üretim ve Test Merkezi projesinin amacı, Çukurova bölgesinde yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi ve bu fikirlerin ekonomik değere dönüşmesi için teknoloji odaklı üretim kültürünü geliştirmek, teknoloji transferini hızlandırarak bilim sanayi etkileşimini pekiştirmek suretiyle bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına pozitif katkı sağlayacak bir altyapı oluşturmak. Projenin gerçekleştirilmesi durumunda; Çukurova bölgesi sınırları içerisinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çıktılar ile gerçekleştirilen buluşların prototip üretimi ve test süreçlerinin tamamlanarak yatırım alabilecek katma değeri yüksek ürünler ve girişimlere dönüştürülmesi sağlanacak. Bölgemizdeki girişimcilerin prototip oluştururken karşılaştıkları ciddi maliyet ve zaman problemini, ortak kulanım alanı olarak kurulacak bu prototipleme atölyeleri ile ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu merkez için Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi sınırları içerisinde 25 bin metrekarelik bir alan ayırıldı. Bu projeden Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar, akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar, girişimciler, buluş sahibi olan insanlar, endüstriyel tasarımcılar, KOBİ’ler, TÜBİTAK ve KOSGEB desteği kapsamında proje gerçekleştirenler ve ülke çapındaki üniversiteler faydalanabilecekler. Çukurova Teknokent Kara-Deniz-Hava Araçları Tasarım Prototip Üretim ve Test Merkezi, mekanik laboratuvar cihazları, elektronik laboratuvar cihazları, ahşap ve metal işleme ekipmanları, kalıplama ve mühendislik ekipmanları, 5 eksenli CNC ve freze ekipmanları, lazer kesici cihazlar gibi çeşitli ekipmanlardan oluşan güçlü bir altyapıya sahip olacak.

Çukurova Teknokent tarafından kısa sürede hayata geçirilecek diğer projeler ise Sinema (Plato) Adana ve Adana Lezzet Merkezi’dir.

Mükemmeliyet Merkezi 4 ana modülden oluşuyor

Çukurova Teknokent bünyesindeki Çukurova Tarım İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi projesi: Hayvan Bilimi, Bitki Bilimi, Gıda Güvenliği Analiz ve Sertifikasyon Laboratuvarı ve Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Uçucu Yağ Teknolojileri olmak üzere dört ana modülden oluşuyor. Çukurova Tarım İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi’nde, Bitki Bilimi Modülüne ait 3 adet doku kültürü laboratuvarı, iklim kontrollü sıfır atık enerji alıştırma ve üretim seraları kurulacak. Hayvan Bilimi Modülü kapsamında geniş kapasiteli damızlık koyun ve keçi üretim çiftliği, küçük baş suni tohumlama–embriyo hazırlama ve transfer merkezi kurulacak. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Uçucu Yağ Teknolojileri Merkezi’nin ve Gıda Güvenliği Analiz ve Sertifikasyon Laboratuvarı’nın da Çukurova Tarım İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde kurulması planlanıyor. Bitki Bilimi Modülünün amacı, ticari potansiyeli yüksek, beslenme, tıbbi ve endüstriyel amaçlı kullanılacak bitkilerin ileri tarım teknolojilerini kullanarak üretimini sağlayacak model oluşturmaktır. Bu modül kapsamında geliştirilmiş olan yeni bitki türü ve çeşitleri endüstriyel kullanım haline getirilecek, modernize edilmiş bitkisel üretim sistemleri sektörde yaygınlaştırılacak, tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalar endüstriyel kullanım haline getirilecek.

Hayvan Bilimi Modülü, Türkiye’de küçükbaş ürünlerin kalitesini ve kantitesini artırmayı, özelde ise Çukurova Teknokent bünyesinde sektörün ihtiyacı olan yüksek verimli ve damızlık niteliği yüksek koyun ve keçi genotiplerini yetiştirmeyi amaçlanıyor. Bu modül kapsamında biyolojik yöntemlerle sektörün ihtiyacı olan hayvan ve yem materyalleri üretilecektir. Hayvan Bilimi Modülü ile sürdürülebilir üretime yönelik alt yapı ile teknik bilgi Çukurova Tarım İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi tarafından sağlanacak. Dünya genelinde insan sağlığını tehdit edecek her türlü gıda ürünü ile mücadele etmek için bir izleme sisteminin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Gelişmiş ülkelerin gelecek 10 yıl içerisindeki beklentisi, her ürünün tüketiciye ulaşmadan önce analizinin yapılması, belli koşulları yerine getiren firmaların ana tedarikçi konumuna gelmesidir. Bu doğrultuda Çukurova Tarım İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi’nin Gıda Güvenliği Analiz ve Sertifikasyon Modülünün ana hedefi; Bahçeden Çatala Gıda Güvenliği ve Pasaport Sistemi’nin oluşturulmasıdır.

Tıbbi Aromatik Bitkiler (TAB) ve Uçucu Yağ Teknolojileri Modülü kapsamında, üretilen ürünlerin kalitesi, etken maddelerinin farmakopelere uygun olması, iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilmesi, hasadı ve tüketiciye ulaşıncaya kadar olan tüm süreçteki iş ve işlemlerin modellendiği bir sistem oluşturulacak. Bu hedefe yönelik olarak yapılacak eğitim, tanıtım, pazarlama ve destekleme çalışmaları ile sektörün gelişmesi hızlanacak. Uluslararası pazardan pay alınabilmesi için de ülkesel bir pazarlama ve destekleme modelinin üretimden nihai ürüne kadar olan iş paketleri çerçevesinde analiz edilecek, ayrıca Uluslararası standartlara uygun üretim prosesleri geliştirilip sektöre transferi yapılacak. Bu proje kapsamında, İtalya, Almanya, Hollanda, Kanada, Belçika, Yunanistan ve İspanya olmak üzere 7 ülkeden çeşitli üniversite ve enstitüler ile eğitim ve teknoloji transferi konusunda ortak çalışma protokolleri imzalandı.

250 girişimciye girişimcilik eğitimi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile yapılan iş birliği kapsamında Adana ve Mersin illerinde kendi işini kurmak isteyen toplam 250 girişimciye girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitimlerin sonunda başarılı olan katılımcılar KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazandı. Ayrıca 20 kursiyere KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlara hibe ve burs başvurusu yapabilmeleri için 16 saat mentörlük ve koçluk desteği verildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile StartUp Weekend etkinliği gerçekleştirildi. 54 saatlik bir maratondan oluşan etkinlik, Türkiye girişimcilik ekosisteminde önemli rol oynayan yatırımcıların ve mentorların katılımları ile ses getiren bir etkinlik oldu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından desteklenen, İş Planı Eğitimlerinin Verilmesi ve Şirketleşme projesi kapsamında Adana ve Mersin illerinde 60 girişimciye iş planı hazırlama atölyeleri düzenledi. Hazırlanan iş planları arasından jüri tarafından seçilen 13 girişimcinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Türkiye’de kuracakları şirketlerinin kurulum masrafları karşılandı.

Çukurova Teknokent web sitesi : https://cukurovateknokent.com/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.