Bilişim Profesyonelleri

TBD 39. Ulusal Bilişim Kurultayı Başlıyor

Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkezi tarafından bu yıl 39. düzenlenecek TBD Ulusal Bilişim Kurultayı ile ilgili bilgilendirme ve davet aşağıdaki gibidir.

TBD 39. Ulusal Bilişim Kurultayı

Cumhurbaşkanlığı, Bağlı Kuruluşlar, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Üniversite Akademi, Özel Sektör, STK Temsilcileri, Bilim İnsanları, Bilişim Profesyonelleri ve Uzmanlarının katılımı ile

15 – 16 Aralık 2022 tarihlerinde

Orman Genel Müdürlüğü‘nde gerçekleştiriliyor.

Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği kurultayımıza, kamu ve özel sektörün yönetici ve çalışanları, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler, öğrenciler ve teknolojiyi yoğun kullananlardan oluşan 2500 kişi katılım ve katkı sağlayacaklardır. Dijital değişim ve dönüşümü özel sektör ve/veya kamu kurumlarının tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları, sektör temsilcileri ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları dijital değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak karar vericilere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır.

Bu destekler ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Rahmi AKTEPE
TBD Genel Başkanı


ETKİNLİĞİN TEMASI : II. Yüzyılda: İnsan, Teknoloji ve Evren ÖtesiHEDEF KİTLE :

 • Strateji, plan ve politika belirleyiciler
 • İlgili Bakanlıklar, kamu ve kuruluşları
 • Bilişim Profesyonelleri
 • Üniversitelerin Akademik Personeli
 • ASO ve ATO Üyeleri
 • Sektör Temsilcileri
 • KOBİ’lerin Yöneticileri
 • Yerel Yönetimler
 • Araştırmacılar ve Öğrenciler

KURULTAY OTURUMLARI

 • Evren Ötesi Yolculuğunda Haberleşme Altyapısı
 • Akıllı Teknolojiler ve Uygulamaları
 • 12. TBD Genç Bilişimciler Kurultayı
 • Yenilikçi Teknolojiler Politika ve Stratejileri
 • Evren Ötesi Yolculuğunda Siber Güvenlik Yaklaşımları
 • Teknolojide Kadın
 • İnsan ve Teknoloji
 • Türkiye’de Engelsiz Bilişim Çalışmaları
 • Evren Ötesinde Kolonizatör Yerli Şirketler / Girişimciler
 • Yeşil Mutabakat ve Sanayi 5.0
 • Dijital Ekonomi
 • Beyin Göçü ve Yeni Çalışma Düzeni
 • Bilişim Teknolojileri Eğitiminde STK’ların Rolü
 • Açık Kaynak Yazılım Ekosistemi

HEDEFLENEN KATILIMCI SAYISI: 2500

TBD 39. Ulusal Bilişim Kurultayı Programı

1. GÜN – 15 ARALIK 2022, PERŞEMBE
09:00 – 09:55Kayıt
ANA KONFERANS SALONU
09:55 – 10:00Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10:00 – 10:10Rahmi AKTEPE, TBD Genel Başkanı
10:10 – 10:25Ahmet Serdar İBRAHİMCİOĞLU, Bilişim Vadisi Genel Müdürü
10:25 – 10:40Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, BTK Başkanı
10:40 – 10:55Prof. Dr. Petek AŞKAR, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
10:55 – 11:10Mehmet Fatih KACIR, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
11:10 – 11:25Dr. Ömer Fatih SAYAN, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı *
11:25 – 11:40Dr. Ali Taha KOÇ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı *
11:40 – 11:55Ödül Töreni – TBD / TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü
12:10 – 13:00Stand Ziyareti
* Teşrifleri Halinde
13:00 – 14:00Öğle Yemeği
14:00 – 15:30Oturumlar-I-II-III
Ana Konferans Salonu | Oturum I: II. Yüzyıla Yön Veren Politika ve Stratejiler | 
Panel Yöneticisi: Yavuz Emir BEYRİBEYT.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan YardımcısıZekeriya ÇOŞTU, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanalığı Milli Teknoloji Genel Müdürü
Mücahit ÖZDEMİR, DMO Genel Müdürü
Muhammet Raşit ÖZDAŞ, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanı
Orhan Kemal ARDIÇ, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektronik Haberleşme Daire Başkanı
Levent KIZILTAN, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Defne Salonu | Oturum II: FORUM: İnsan ve Teknoloji | 
Panel Yöneticisi: Rahmi AKTEPETürkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı
Ardıç Salonu | Oturum III: 12. TBD Genç Bilişimciler Kurultayı | 
Kurultay Yöneticisi: Utkucan YAZICITBD Genç BaşkanıProf. Dr. Levent ERASLAN, Türkiye Metaverse Platformu Başkanı
Bülent KAVAKLI, Türkiye Metaverse Platformu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN, Cimilli Akaydın Hukuk Bürosu
İmran GÜRAKAN, Ankara TEKMER CEO
Melisa ŞAHİN, TBD Genç İstanbul
Ertan BARUT, TOBB Yazılım Meclisi Başkanı
İbrahim ELBAŞI, BTM Genel Müdürü
15:30 – 16:00Çay-Kahve Arası
16:00 – 16:30Ana Konferans Salonu | Hayallerin Ötesindeki Oluşum: METAVERSE
Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Asım Egemen YILMAZ, Ankara Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri Öğretim Üyesi
16:30 – 18:00Oturumlar-IV-V-VI
Ana Konferans Salonu | Oturum IV: Evren Ötesi Yolculuğunda Haberleşme Altyapısı | 
Panel Yöneticisi: Rıdvan KAHVECİBTK Kurul ÜyesiGökhan EVREN, T.C. UAB Haberleşme Genel Müdürü
Hasan Hüseyin ERTOK, TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü
Zafer ORHAN, ULAK A.Ş. Genel Müdürü
Yusuf KIRAÇ, Türk Telekom CTO
Halil Nadir TEBERCİ, TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı
Murat KÜÇÜKÖZDEMİR, KKTCELL Genel Müdürü
Defne Salonu | Oturum V: Yapay Zeka ile Şekillenen Yeni Yüzyıl | 
Panel Yöneticisi: İlknur İNAMT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür YardımcısıFurkan CİVELEK, T.C. Cumhurbaşkanlığı DDO Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanı
Tunç ACARKAN, MESS Teknoloji Merkezi (MEXT) Teknoloji Yönetimi Direktörü
Dr. Öğr. Üyesi Osman Gazi GÜÇLÜTÜRK, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Mehmet HAKLIDIR, TÜBİTAK BİLGEM Bulut Bilişim ve Büyük Veri Lab. Yöneticisi
Akif SESLİ, TSE Grup Yöneticisi
Ardıç Salonu | Oturum VI: Teknolojide Kadın | 
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİRHacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim ÜyesiPriska ALTORFER, CEPIS Teknolojide Kadın Çalışma Grubu Üyesi
Derya ÇAĞLAR, Ostim Teknopark Genel Müdürü
Gültuğba KIZILTUĞ BOYRAZ, TNB Teknoloji Genel Müdürü
2. GÜN – 16 ARALIK 2022, CUMA
09:30 – 11:00Oturumlar-VII-VIII-IX
Ana Konferans Salonu | Oturum VII: Evren Ötesi Yolculuğunda Siber Güvenlik Yaklaşımları | 
Panel Yöneticisi: Onur GENÇERT.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür YardımcısıSalih TALAY, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Daire Başkanı
İrfan KESKİN, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Cemal GEMCİ, Cyberverse Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent ARSAL, STM Siber Güvenlik ve Büyük Veri Direktorü
Oğuz YILMAZ, Labris Networks Kurucu Ortak / Yönetim Kurulu Üyesi
Defne Salonu | Oturum VIII: Evren Ötesinde Öncü Yerli Şirketler / Girişimciler | 
09:30 – 10:00 | Hüseyin KARAYAĞIZ, TR&Angels Kurucu Ortak
10:00 – 10:30  | Uğur COŞKUN, BİTES Savunma Genel Müdürü
10:30 – 11:00   | Doç. Dr. Tuğba TOKEL, ODTÜ Öğretim Üyesi, Metaverse Yazılım Kurucusu
Ardıç Salonu | Oturum IX: FORUM : İnsan ve Teknoloji / Eğitim
Panel Yöneticisi: Rahmi AKTEPETürkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı
11:00 – 11:30Çay-Kahve Arası
11:30 – 13:00Oturumlar-X-XI
11:30 – 12:15Ana Konferans Salonu | Dijital Ekonomi
Davetli Konuşmacı: Dr. Şeref OĞUZEkonomi Gazetesi Yazarı
Defne Salonu | Oturum X: Yeşil Mutabakat ve Sanayi 5.0 | 
Panel Yöneticisi: Selin ARSLANHANReDis Inovation KurucusuSibel GÜVEN, TEPAV Program Direktörü
Güven SAK, Nasıl Bir EKONOMİ Yazarı
Mehmet SANKIR, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi
Ardıç Salonu | Oturum XI: Türkiye’de Engelsiz Bilişim Çalışmaları | 
Panel Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi M. Özhan KALAÇTürkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim ÜyesiDr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanı
Feyza GİZLİGİDER, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkan Yrd.
Cihan NİŞANCI, T.C. Sağlık Bakanlığı ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı
Tevfik YAVUZ, Toprak Mekatronik CEO’su
Gözde GÜLBAŞ, Toprak Mekatronik COO’su
13:00 – 14:30Öğle Yemeği
14:30 – 16:00Oturumlar-XII-XIII-XIV
Ana Konferans Salonu | Oturum XII: Bilişim Teknolojileri Eğitiminde STK’ların Rolü | 
Panel Yöneticisi: Doç. Dr. Meltem ERYILMAZAtılım Üniversitesi Öğretim ÜyesiÖzgür KARAYALÇIN, TOGED
Alphan MANAS, Fütürizm Derneği
Zafer KÜÇÜKŞABANOĞLU, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA)
Defne Salonu | Oturum XIII: Beyin Göçü ve Yeni Çalışma Düzeni | 
Panel Yöneticisi: Dr. Aydın KOLATTürkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Başkanı
Ardıç Salonu | Oturum XIV: Açık Kaynak Yazılım Ekosistemi | 
Panel Yöneticisi: Sertaç YERLİKAYATürkiye Açık Kaynak Platformu Direktörü, T.C. Sanayi Bakanlığı Bakan DanışmanıTürker GÜLÜM, Profelis Genel Müdürü & Linux Kullanıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ziya KARAKAYA, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ertan BARUT, TOBB Yazılım Meclisi Başkanı
16:00 – 16:15Çay-Kahve Arası
16:15 – 17:30Ana Konferans Salonu | Kapanış ve Ödül Törenleri
5. TBD / Prof. Dr. Aydın Köksal Bilim ÖdülleriTBD 23. Bilimkurgu Öykü Yarışması ÖdülleriBilişim Hizmet ÖdülleriSponsorluk Plaket SunumuAile Fotoğraf Çekimi ve Kapanış
19:30 – 22:0029. TBD – Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması

Kayıt olmak için


İletişim

TBD MERKEZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.