Bilişim ProfesyonelleriMakale

Teknoloji İş Planı Şablonu Nasıl Hazırlanır?

Geçmiş 20 yılda 1.000’den fazla girişimci ve iş sahibine teknoloji işletmelerini başlatmak ve büyütmek için iş planları oluşturduk. Bu sayfada, iş planlamasının önemine dair bazı temel bilgileri sunacağız. Ardından adım adım bir teknoloji iş planı şablonunu ele alacağız, böylece kendi planınızı bugün oluşturabilirsiniz.

İş Planı Nedir?

Bir iş planı, teknoloji işletmenizin bugünkü durumunu özetleyen ve gelecek beş yıl için büyüme planınızı belirleyen bir görüntü sağlar. İş hedeflerinizi ve onlara ulaşma stratejinizi açıklar. Ayrıca planınızı desteklemek için pazar araştırması içerir.

Neden Bir İş Planına İhtiyacınız Var?

Bir teknoloji işletmesi başlatmak veya mevcut teknoloji işletmenizi büyütmek istiyorsanız, bir iş planına ihtiyacınız vardır. Bir iş planı, finansman sağlamanıza ve teknoloji işletmenizin büyümesini planlamanıza yardımcı olacaktır, böylece başarınızın şansını artırabilirsiniz. Teknoloji iş planınız, şirketiniz büyüdükçe ve değiştikçe yıllık olarak güncellenmesi gereken canlı bir belgedir.

Teknoloji İşletmeleri İçin Finansman Kaynakları

Finansman açısından, teknoloji işletmeleri için başlıca kaynaklar kişisel tasarruflar, kredi kartları, banka kredileri ve melek yatırımcılardır. Banka kredileriyle ilgili olarak, bankalar borcunuzu ve faizini geri ödeyebileceğinize güven duymak isteyecektir. Bu güveni elde etmek için, kredi memuru sadece mali durumunuzun makul olduğunu onaylamakla kalmayacak, aynı zamanda profesyonel bir plan görmek isteyecektir. Böyle bir plan, onlara işletmeyi başarıyla ve profesyonelce işletebileceğinize dair güven sağlayacaktır. Kişisel tasarruflar ve banka kredileri, teknoloji işletmeleri için en yaygın finansman yollarıdır.

Teknoloji İş Planı Şablonu

Bir teknoloji işletmesi başlatmak veya mevcut birini genişletmek istiyorsanız, bir iş planına ihtiyacınız vardır. Aşağıda, teknoloji iş planı şablonunuzun her bölümüne yönlendiren bağlantılar bulunmaktadır:

Yürütme Özeti

Yürütme özetiniz, iş planınıza bir giriş sağlar, ancak genellikle son bölüm olarak yazılır çünkü planınızın her ana bölümünün özetini sunar. Yürütme Özetinizin amacı, okuyucuyu hızlı bir şekilde etkilemektir. İşletmenizin hangi tür teknoloji işletmesini yürüttüğünü ve durumunu açıklar. Örneğin, bir başlangıç mı, büyütmek istediğiniz bir teknoloji işletmesi mi, yoksa birden fazla pazarda teknoloji işletmeleri mi işletiyorsunuz?

Sonra, planınızın her bir sonraki bölümüne genel bir bakış sağlayın. Örneğin, teknoloji endüstrisine kısa bir genel bakış verin. İşlettiğiniz teknoloji işletmesinin türünden bahsedin. Doğrudan rakiplerinizi detaylandırın. Hedef müşterilerinizin genel bir özetini verin. Pazarlama planınızın bir özetini sunun. Ekibinizin ana üyelerini belirleyin. Ve finansal planınızın bir özetini sunun.

Şirket Analizi

Şirket analizinde işletmenizin türünü detaylandırmanız gerekecek.Örneğin, aşağıdaki türdeki teknoloji işletmelerinden birini işletebilirsiniz:

Ağ teknolojisi: Bu tür teknoloji şirketleri, bir organizasyonda bulunan bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar ve telefonları sağlamada ve hepsini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak çalışmasını sağlamada uzmanlaşmıştır. Yazılım teknolojisi: Bu tür teknoloji şirketleri, işletmenin ihtiyaç duyduğu uygun yazılımı sağlamada ve/veya kurulumunu yapmada uzmanlaşmıştır. Bu, organizasyonun bilgisayar ağının programları ve verimlilik araçlarını içerir. Müşteri ilişkisi teknolojisi: Bu tür teknoloji şirketleri, müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri (CRM) sağlamaya odaklanır. Bu sistem, tüm müşteri etkileşimlerini ve bilgilerini kaydederek sürekli olarak olağanüstü müşteri hizmeti sunmayı amaçlar. Ayrıca işletmenizin arka planını açıklamanız gereken işletme analizi bölümünüzde.

Aşağıdaki gibi soruların yanıtlarını içerir:

İşletmenizi ne zaman ve neden başlattınız? Bugüne kadar hangi kilometre taşlarına ulaştınız? Bu, hizmet verilen müşteri şirketlerinin sayısı, olumlu yorumların sayısı, X sayısında müşteri şirketine ulaşma gibi kilometre taşları olabilir. Yasal yapınız nedir? S-Kuruluşu olarak mı kuruldunuz? Bir LLC mi? Şahıs şirketi mi? Yasal yapınızı burada açıklayın. Endüstri Analizi Endüstri analizinizde teknoloji endüstrisine genel bir bakış sunmalısınız.

Bu gereksiz gibi görünebilir, ancak birden fazla amaç için hizmet eder.

Öncelikle, teknoloji endüstrisine yönelik araştırma sizi bilgilendirir. Hangi pazarda işlem yaptığınızı anlamaya yardımcı olur.

İkinci olarak, pazar araştırması stratejinizi iyileştirebilir, özellikle araştırmanız pazar trendlerini belirlerse.

Pazar araştırmasının üçüncü nedeni, okuyuculara kendi endüstrinizde uzman olduğunuzu kanıtlamaktır. Araştırmayı yaparak ve planınızda sunarak bu hedefe ulaşırsınız.

Teknoloji iş planınızın endüstri analizi bölümünde aşağıdaki sorulara yanıtlar vermeniz gerekmektedir:

Teknoloji endüstrisi ne kadar büyük (dolar cinsinden)? Pazar düşmekte mi, artmakta mı? Pazardaki ana rakipler kimler? Pazardaki ana tedarikçiler kimler? Endüstriyi nasıl etkileyen trendler var? Gelecek 5 – 10 yılda endüstrinin büyüme tahmini nedir? Geçerli pazar büyüklüğü nedir? Yani, teknoloji işletmeniz için potansiyel pazar ne kadar büyük? Bu rakamı, ülke genelindeki pazar büyüklüğünü değerlendirerek ve sonra bu rakamı yerel nüfusa uygulayarak hesaplayabilirsiniz. Müşteri Analizi Teknoloji iş planınızın müşteri analizi bölümü, hizmet sunduğunuz veya hizmet sunmayı beklediğiniz müşterileri detaylandırmalıdır.

Aşağıdakiler, müşteri segmentlerine örneklerdir: bireyler, küçük işletmeler ve teknolojik hizmetlere ihtiyaç duyan yerel şirketler.

Hayal edebileceğiniz gibi, seçtiğiniz müşteri segmentleri, işletmeniz tarafından sunulan teknoloji hizmetlerinin büyük bir etkisi olacaktır. Büyük şirketler, küçük işletmelerden farklı pazarlama promosyonlarına tepki verecektir, örneğin. Hedef müşterilerinizi demografik ve psikografik profilleri açısından ayrıştırmaya çalışın. Demografik açıdan, hedeflediğiniz müşterilerin yaşları, cinsiyetleri, yerleri ve gelir düzeylerini içeren bir değerlendirme yapın. Psikografik profiller, hedef müşterilerinizin istek ve ihtiyaçlarını açıklar. Bu ihtiyaçları ne kadar iyi anlarsanız, müşterilerinizi çekmekte ve elde tutmaktaki başarınız o kadar iyi olur.

Rekabet Analizi

Rekabet analizinize işletmenizin karşı karşıya olduğu dolaylı ve doğrudan rekabetçileri tanımlamanız ve ardından özellikle doğrudan rekabetçilere odaklanmanız gerekir.

Doğrudan rekabetçiler, diğer teknoloji şirketleridir.

Dolaylı rekabetçiler, müşterilerin doğrudan rekabetçiler dışında satın alabileceği diğer seçeneklerdir. Bu, Geek Squad gibi teknoloji şirketleri, teknoloji ekipmanları satan ve rehabilite eden yerel mağazalar, çevrimiçi teknoloji şirketleri vb. gibi teknoloji şirketlerini içerir. Doğrudan rekabet açısından, rekabet ettiğiniz diğer teknoloji işletmelerini tanımlamak istersiniz. Muhtemelen doğrudan rekabetçileriniz, işletmenizin konumuna çok yakın olan teknoloji işletmeleri olacaktır. Her böyle bir rekabetçi için, işletmelerine genel bir bakış sunun ve güçlü ve zayıf yönlerini belgeleyin. Onların her şeyi hakkında her şeyi bilmek mümkün olmayabilir, ancak şunlar gibi temel bilgileri öğrenebilirsiniz:

Hangi tür teknoloji sağlıyorlar? Hangi alanlara hizmet veriyorlar? Ne tür bir teknoloji şirketi? Fiyatları ne (yüksek, düşük, vb.)? Nelerde iyi? Zayıf yönleri neler? Son iki soruyla ilgili olarak, cevaplarınızı müşterilerin perspektifinden düşünün. Ve rekabetçilerinizin müşterilerine ne hakkında en çok ve en az sevdiklerini sormaktan çekinmeyin.

Rekabet analizinizin son kısmı, rekabet avantajı alanlarınızı belgelemektir. Örneğin:

Sizin teknoloji işletmeniz rekabette diğerlerinden daha yetenekli mi? Rakiplerinizin sunmadığı teknoloji hizmetlerini sağlayacak mısınız? Daha hızlı teknoloji hizmeti sunacak mısınız? Daha iyi müşteri hizmeti sunacak mısınız? Daha iyi fiyatlar sunacak mısınız? Rekabetiniz karşısında nasıl daha üstün olacağınızı düşünün ve bunları planınızın bu bölümünde belgeleyin.

Pazarlama Planı

Geleneksel olarak, pazarlama planı dört P’yi içerir: Ürün, Fiyat, Yer ve Tanıtım. Bir teknoloji iş planı için, pazarlama planınız şunları içermelidir:

Ürün: Ürün bölümünde, Şirket Analizinde belgelediğiniz teknoloji şirketinin türünü tekrarlayın. Ardından, sunacağınız belirli ürünleri detaylandırın. Örneğin, teknoloji hizmetlerinin yanı sıra bilgisayar tamiri, 7/24/365 hizmeti, telefon kurulumu ve diğer hizmetleri sunacak mısınız?

Fiyat: Sunacağınız fiyatları belgeleyin ve bunları rakiplerinizle nasıl karşılaştırdığınızı açıklayın. Temelde, ürün ve fiyat alt bölümlerinde sunduğunuz hizmetleri ve fiyatlarını sunuyorsunuz.

Yer: Yer, teknoloji işletmenizin konumu anlamına gelir. Konumunuzu belgeleyin ve konumunuzun başarınıza nasıl etki edeceğini belirtin. Örneğin, teknoloji işletmeniz ofis kompleksine, şehir merkezine veya yoğun bir mahalleye yakınsa, müşterileriniz için ideal bir konum olduğunu düşünüyorsanız bunu tartışın.

Tanıtım: Teknoloji pazarlama planınızın son kısmı tanıtım bölümüdür. Burada müşterileri işletmenize nasıl çekeceğinizi belgeleyeceksiniz. Aşağıdakiler, düşünebileceğiniz bazı promosyonel yöntemlerdir:

  1. Web sitesi ve SEO pazarlaması
  2. Reklamlar
  3. Sosyal medya pazarlaması
  4. Yerel radyo reklamı
  5. İş ağı
  6. Operasyonlar Planı

İş planınızın önceki bölümleri hedeflerinizi açıklarken, operasyonlar planınız nasıl karşılayacağınızı açıklar. Operasyonlar planınızın iki ayrı bölümü olmalıdır:

Günlük kısa vadeli süreçler, teknoloji işletmenizin işletilmesi için gereken tüm görevleri içerir. Bunlar teknolojiyi güncelleme, müşteri iletişimi ve zamanlama, pazarlama ve müşteriye yeni teknolojinin uygulanması ve kurulumu gibi işleri içerir.

Uzun vadeli hedefler, ulaşmayı umduğunuz kilometre taşlarıdır. Bunlar, XX. müşteri şirketini ne zaman elde etmeyi beklediğiniz veya gelirde 50.000 dolarlık bir hedefe ulaşmayı umduğunuz tarihler olabilir. Aynı zamanda teknoloji işletmenizi yeni bir yere genişletmeyi umduğunuz tarih de olabilir.

Yönetim Ekibi

Teknoloji işletmenizin başarılı olma kabiliyetini göstermek için güçlü bir yönetim ekibi önemlidir. Ana oyuncularınızın geçmişini vurgulayarak, şirketi büyütmek için gerekli yetenekleri ve deneyimleri vurgulayın.

Mümkünse, siz ve/veya ekibiniz teknoloji yönetiminde doğrudan deneyime sahipseniz, bu deneyim ve uzmanlığı vurgulayın. Ancak işletmenizin başarılı olmasına yardımcı olacağını düşündüğünüz herhangi bir deneyimi de vurgulayın.

Eğer ekibiniz eksikse, danışmanlık kurulu oluşturmayı düşünün. Danışmanlık kurulu, işletmenize mentorluk yapacak 2 ile 8 kişiyi içerir. Sorularınıza cevap verecek ve stratejik rehberlik sağlayacaklar. Gerekirse, teknoloji işletmesini yönetme konusunda deneyimi olan veya sık sık teknoloji kullanan profesyonel organizasyonlarla bağlantılı olan danışmanlık kurulu üyeleri arayın.

Finansal Plan

Finansal planınız, 5 yıllık finansal tablonuzu aylık veya yıllık olarak kırmalıdır. Finansal tablolarınız, gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablolarını içerir.

Gelir Tablosu: Gelir tablosu ayrıca Kar ve Zarar Tablosu (P&L) olarak da adlandırılır. Gelirinizi gösterir ve ardından maliyetleri çıkararak kar edip etmediğinizi gösterir.

Gelir tablonuzu oluştururken, varsayımlar yapmanız gerekecektir. Örneğin, tek bir yeni müşteri şirketi mi alacaksınız, yoksa birden fazla yeni müşteri şirketi mi? Ve satışlar yılda %2 mi, yoksa %10 mu büyüyecek? Varsayımlarınızın seçiminiz, işletmenizin finansal tahminleri üzerinde büyük etkisi olacaktır. Mümkün olduğunca, varsayımlarınızı gerçekçi bir şekilde temellendirmek için araştırma yapmaya çalışın.

Bilanço: Bilanço, varlıklarınızı ve yükümlülüklerinizi gösterir. Bilanço çok çeşitli bilgileri içerebilir, ancak sadece bilmeniz gereken ana maddeleri basit bir şekilde göstermeye çalışın. Örneğin, teknoloji işletmenizi inşa etmek için 50.000 dolar harcıyorsanız, bu size hemen kâr getirmeyecek. Bunun yerine, 50.000 dolarınızı varlıklarınızın bir kısmı olarak listeleyin. Ve işletmeniz için 50.000 dolar kredi kartı borcunuz varsa, bunu yükümlülüklerinizin bir kısmı olarak listeleyin.

Nakit Akış Tablosu: Nakit akış tablosu, işletmenizin nakit akışını gösterir. İşletmeniz nakit olarak artıyor mu yoksa azalıyor mu?

Finansal planınızın bu bölümünde, işletmenizin belirli bir yıl için ne kadar finansmana ihtiyaç duyduğunu belirlemelisiniz. Planınızın belirli bir yıl için ne kadar finansmana ihtiyaç duyduğunu belirlemek için aşağıdaki gibi soruları sorun:

Yılda kaç yeni müşteri şirketi alacaksınız? Tek bir müşteri şirketi almak için ne kadar malzeme ve ekipmana ihtiyacınız olacak? Müşteri şirketlerinin ödeme süreleri ne olacak? Gelirinizi karşılamak için ne kadar zaman gerekecek? Özetle, finansal planınız işletmeniz için bir harita olmalıdır. Hangi yıl için kaç müşteri şirketi almak istediğinizi, işletmenizi hangi büyüklüğe kadar büyütmek istediğinizi, işletmenizin hangi bölgelere genişlemesini istediğinizi ve işletmenizin ne kadar finansmana ihtiyaç duyduğunu belirleyin. Tüm bu bilgileri ayrıntılı bir şekilde belgeleyin ve ardından finansal planınızı diğer planlama bölümlerinizle senkronize edin. Ve her yıl için net bir sonuç belirlemek için bu ayrıntıları iş planınızın her bölümünde kullandığınız varsayımlarla eşleştirin.

Bu makalenin orijinal kaynağına buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm yazılarımızı buradan okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.