Haber Duyuru EtkinlikManşet

7. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Merkezi desteği ile İzmir Şubesi tarafından 2009 yılından itibaren düzenlenen İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultaylarının yedincisi gerçekleştirilecektir. TBD tarafından yapılan medya duyurusu aşağıdaki gibidir.

“Akıllı Platformlar: Bir Araçtan Ötesi” ana teması ile 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Değerli Paydaşlar,

Çağdaş, refah düzeyi yüksek bir Türkiye özleminin gerçekleşmesi yolunda, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 52 yıldır yılmadan ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 1994 yılında Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanan TBD, 13 bini aşkın üyesi, 10 şehrimize yaygınlaşan şube yapılanması ve 33 üniversitedeki TBD genç örgütlenmesiyle bilişim sektörüne önemli katkılar vermeye devam etmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkezi desteği ile İzmir Şubesi tarafından 2009 yılından itibaren düzenlenen İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultaylarının yedincisi “Akıllı Platformlar: Bir Araçtan Ötesi” ana teması ile 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Hukuk ve bilişim alanındaki birçok uzmanı bir araya getirecek Kurultayda;

 • Blockchain’in Bankacılık Sektörüne Etkileri
 • Klasik Bankacılık Ölüyor Mu?
 • Dijital Para
 • Açık Bankacılık
 • Kripto Varlıklar
 • NFT
 • Elektronik Ticarette Yeni Yaklaşımlar
 • Gatekeeper Kavramının Sektöre Etkileri
 • Rekabet Hukuku Yansımaları
 • Rekabet Kurumunun Yerinde İnceleme Yetkisi ve Çalışanlara Ait Şahsi Cihazların İncelenmesi ve KVKK / Özel Hayatın Gizliliği Sorunsalı
 • Metaverse’te Mevcut Hukuk Geçerli Mi?
 • Yeni Medya / 5G ve ötesi.
 • Türkiye Telekom Altyapısı Fazla Bant Genişliği İçin Hazır Mı? – BTK, Operatörler, ISS’ler ve Belediyeler Tartışıyor.

konulu PANELLER ve AKADEMİK BİLDİRİ SUNUMLARI gerçekleşecektir.

Türkiye’de bilişim ve hukuk alanında karşılaşılan sorunlara ışık tutması ve sektörü bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıyan Kurultaya herkesi bekliyoruz…

Türkiye Bilişim Derneği


Türkiye Bilişim Derneği,
“Bilişim Teknikbilimini Ulusal Bir Kalkınma Aracı Olarak Kullanma”
hedefiyle bilişimde 50 yılını aşan deneyim.

TBD, bilişim teknolojilerinin yaşamın her alanında farkındalık yaratarak, her kesimin etkin kullanımını için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Bilişim Derneği’nin gücü;

 • Dünyada sektörün ilk Derneği olması,
 • Ülke genelinde yapılanması,
 • Üye profilindeki çeşitliliği,
 • Kamu Yararı” Dernek statüsünü alması ve
 • 12 bini aşan üye sayısından gelmektedir.

BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYININ AMACI

7. İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nın amacı; Bilişimin her geçen gün kamu ve özel sektörde daha fazla ve etkin kullanılması sonucunda ticaret ve sanayi başta olmak üzere bilişim hukukunun değindiği alanların giderek artması, bilişimdeki gelişmelere paralel olarak hukuki düzenlemelerin önceden yapılması çalışmalarına katkı sağlanması olarak belirlenmiştir.

Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman konuşmacıların katılacağı toplam onbir (11) oturumda, “Blockchain’in Bankacılık Sektörüne Etkileri”, “Klasik Bankacılık Ölüyor Mu?”, “Dijital Para”, “Açık Bankacılık”, “Kripto Varlıklar”, “NFT”, “Elektronik Ticarette Yeni Yaklaşımlar”, “Gatekeeper Kavramının Sektöre Etkileri”, “Rekabet Hukuku Yansımaları”, “Rekabet Kurumunun Yerinde İnceleme Yetkisi ve Çalışanlara Ait Şahsi Cihazların İncelenmesi ve KVKK / Özel Hayatın Gizliliği Sorunsalı”, “Metaverse’te Mevcut Hukuk Geçerli Mi?”, “Yeni Medya / 5G ve ötesi” ve “Türkiye Telekom Altyapısı Fazla Bant Genişliği İçin Hazır Mı? – BTK, Operatörler, ISS’ler ve Belediyeler Tartışıyor” tartışılacak ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanacaktır.

HEDEF KİTLE

 • Hâkimler,
 • Savcılar,
 • Avukatlar,
 • Noterler,
 • Hukuk ve bilişim alanında çalışan profesyoneller
 • Hukuk ve bilişim alanında eğitim veren, araştırma yapan akademisyen ve öğrenciler
 • Bilişim güvenliği uzmanları,
 • Adli bilişim uzmanları,
 • Güvenlik alanında yazılım üreten bilgisayar mühendisleri ve sistem analistleri.

ÖNEMLİ TARİHLER

14 Temmuz 2023 Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

11 Ağustos 2023 Kabul edilen bildirilerin ilanı

01 Eylül 2023 Bildirilerin tam metinlerinin son gönderim tarihi

15 Eylül 2023 Tam metinlerden başarılı bulunanların ilanı


BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYI PROGRAM

1. GÜN – 19 EKİM 2023, PERŞEMBE
10:00 – 11:00Açılış ve Protokol Konuşmaları
10:00 – 10:10Fikret KAVZAK, Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
10:10 – 10:25Rahmi AKTEPE, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı
10:25 – 10:40Mahmut ÖZGENER, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
10:40 – 10:55Prof. Dr. Faruk BİLİR, KVKK Başkanı
10:55 – 11:10Mehmet AKARCA, Yargıtay Birinci Başkanı
11:10 – 11:25Yılmaz TUNÇ, T.C. Adalet Bakanı
11:25 – 12:00Ana Sponsor Konuşmaları
12:00 – 13:30Yemek
14:00 – 17:00Akademik Bildiriler 1 (Yan Salon)
13:30 – 15:15Oturum 1 | Sorumlu Yapay Zeka Teknoloji ve Mevzuatında Küresel Gelişmeler
Yapay Zeka Teknolojisinde Küresel Gelişmeler
Prof. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLUİzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Avrupa Yapay Zeka Yasası
Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSELDEÜ İİBF, Ticaret Hukuku ABD
Avrupa Konseyi Taslak Yapay Zekâ Konvansiyonu ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler
Av. Selin ÇETİN KUMKUMOĞLUHukuk Müşaviri, Öğretim Görevlisi
Yapay Zeka Teknolojilerinin Kamu Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZDokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Yapay Zeka Teknolojilerinin Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
Arş. Gör. Dr. Buse DİŞELDokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Yapay Zeka ve Etik
Gökçe ÇOBANSOY HIZELTurkcell Kişisel Veri, Rekabet ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi
15:15 – 15:30Çay – Kahve Arası
15:30 – 17:00Oturum 2 | Kripto Varlıklar, Blokzincir ve Akıllı Sözleşmeler
Kripto Varlıklar ve Hukuki Boyutu
Arş. Gör. Dr. Abdulkadir HAŞHAŞDokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Sermaye Piyasası Hukuku Bakımından Kripto Varlıklar
Dr. Öğr. Üyesi Müge ÇETİNÖzyeğin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik ve Uygulamadaki Sorunlar
Doç.Dr. Mete TEVETOĞLUMaltepe Üniversitesi,Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü
Kripto Varlıklar ve Karapara Aklamayla Mücadele
Av. Buğçehan ARIKLIKKTCELL, Düzenleme ve Hukuk İşleri Avukatı
Yapay Zekadan Yararlanan Akıllı Sözleşmeler
Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOYBilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
2. GÜN – 20 EKİM 2023, CUMA
10:30 – 12:00Oturum 3 | Otonom Sistemler ve Sorumluluk Hukuku
Nereden Çıktı Bu Akıllı (Otonom) Araçlar
Av. Kaan BEYLENBeylen Avukatlık Bürosu
Otonom Nesnelerin İnterneti ve Mahremiyet
Av. Işıl Selen DENEMEÇT.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
Akıllı (Otonom) Araçlar ve Ceza Sorumluluğu
Av. Resul GÖKSOYTBB Bilişim Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi
Akıllı (Otonom) Araçlar ve Hukuki Sorumluluğu
Av. Fehmi Ünsal ÖZMESTİKİstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı
Akıllı (Otonom) Araçlar, Altyapılar ve Siber Güvenlik
Turkcell Temsilcisi
12:00 – 13:15Yemek
13:15 – 14:00Oturum 3A | E-ticarette Hukuki Gelişim ve Değişimler
Elektronik Ticaret Kanunu’ndaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
Dijital Platformlarda Ticari Reklamların Yeni Kuralları
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
E-Pazaryerlerinin Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Av. Mert KARAMUSTAFAOĞLU
14:00 – 17:00Akademik Bildiriler 2 (Yan Salon)
14:00 – 15:30Oturum 4 | Veri Yönetişiminde Küresel Gelişmeler ve Teknoloji Eğilimleri
Küresel Veri Yönetişimi
Dr. Sedat TELÇEKENEskişehir ATAP A.Ş. Genel Müdürü
Veri Yönetişiminin Temel İlkeleri
Av.Dr. Molnár EnikőFORTIX Consulting Kft. Budapeşte- Macaristan
Veri Yönetişimi ve Kişisel Veriler Kesişiminde İlkeler ve Gelişmeler
Ali UYSALTurkcell Kurumsal Hukuk İşleri Direktörü
Hukuk Alanında Veri Yönetişiminin Geleceği
Av. Murat Osman KANDIRBilg.Yük.Müh – Osmangazi Üniversitesi
YZ Tabanlı Veri Yönetişimi Çözümlerine Hukuki Bakış
M. Hakan ERİŞEriş Avukatlık Bürosu
Feyzullah OKTAYGİLTAŞ A.Ş.
15:30 – 16:00Çay – Kahve Arası
16:00 – 17:30Oturum 5 | Bilişim Hukukunda İhtisaslaşma Uygulamaları ve Öneriler
Ceza Yargılaması Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşma
Av. Mustafa Nevhan AKYILDIZAkyıldız Hukuk Bürosu
16:15 – 16:30Akademisyenlerin Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşması
Prof.Dr.Ahmet H. KOLTUKSUZYaşar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
16:30 – 16:45Avukatların Bilişim Hukuku Alanında Uzmanlaşması
Av.Eda TANRIVERDİ MERCANOĞLUEtan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi
16:45 – 17:00Bilişim Suçlarında Kolluk Birimlerinin Uzmanlaşması ve Bilirkişilik
Gürhan Burak ÖZOĞLUAdli Bilişim Uzmanı
17:15 – 17:30Sosyal Medya Suçlarında Delillerin Toplanması ve Uzmanlaşma
Av.Çağatay ÜSKÜDARÜsküdar Hukuk Bürosu
3. GÜN – 21 EKİM 2023, CUMARTESİ
14:00 – 18:00Hukuki ve Teknik Yönleriyle Adli Bilişim
Eğitim Kayıt Formu | Eğitim Ücreti : 900 TL + KDV
Eğitmenler
Prof. Dr. Ahmet H. KOLTUKSUZYaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Gürhan Burak ÖZOĞLUAdli Bilişim Uzmanı
Av. Resul GÖKSOYTBB Bilişim Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi

Kayıt

7. UBHK Fiziki Katılım Ücret Bilgileri
Kurultay Katılım Ücreti (19 – 20 Ekim / 2 Gün süreli / Oturumlar, 2 günlük öğle yemeği, Gün içi ikramlar ücrete dahildir)

 • 3.100 TL + KDV (KDV Dahil: 3.720 TL)
 • 2.480 TL + KDV (Üyelik Aidat Borcu Olmayan TBD Üyelerine) (KDV Dahil 2976 TL) TBD Üyelik Başvuru Formu
 • 1.650 TL + KDV (Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri )(KDV Dahil: 1980 TL)
 • 1.240 TL  + KDV (Kamu Kurum Temsilcisi) (KDV Dahil: 1488 TL)
 • 1.650 TL + KDV (Stajyer Avukat ve Öğrenciler) (KDV Dahil: 1980 TL)
* KDV Oranı 20%

*  NOT: Stajyer avukat ve öğrencilere %50 indirim uygulanacaktır.
*  NOT: Kurultay kapsamında Akademik Bildiri sunumu yapacak katılımcılarımızdan ücret alınmayacaktır.
*  NOT: Kamu Kurum Temsilcilerine %40 indirim uygulanacaktır.
*  Üyelik aidat borcu olmayan üyelere %20 indirim uygulanacaktır.
*  Üniversite öğrencilerinin katılımları ücretsizdir.

Banka Bilgileri :
TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi
710 – 629 91 58
TR 650006200071000006299158

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.