Antalya Bilişim HaberleriHaber Duyuru EtkinlikManşet

Bilişim, Yazılım Sektörü İhracat Destekleri Bilgilendirme Toplantısı ATSO’da Gerçekleştirildi

Bilişim, Yazılım Söktörü İhracat Destekleri Bilgilendirme Toplantısı ATSO’da Gerçekleştirildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı ve TOBB öncülüğünde ATSO‘da düzenlenen Bilişim, Yazılım Söktörü İhracat Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, ne zaman gerçekleştirildi? Gündem maddeleri nelerdi? Aşağıda sizler için bu bilgileri derledik. Keyifli okumalar dileriz!

Bilişim, Yazılım Söktörü İhracat Destekleri Bilgilendirme Toplantısı ATSO’da Gerçekleştirildi

T.C. Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ‘da Bilişim ve Yazılım Sektörü ekosistemi paydaşlarıyla 07 Ağustos 2023 Pazartesi günü 13.30 – 17.30 arasında ATSO Atatürk Konferans Salonu‘nda bir araya geldi.

ATSO 22. Grup Bilişim Komitesinin organizasyonunda gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantısı konuşmacıları şöyleydi:
* ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar,
* ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz,
* TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut,
* Antalya Teknokent Genel Müdürü & Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı İbrahim Yavuz,
* T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü – Yazılım ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Hizmetleri İhracatı Daire Başkanı Hürol Karlı

Antalya Bilişim ve Yazılım Sektör Temsilcileri de toplantıda firmalarından bahsetti

Bilgilendirme Toplantısında konuşmacıların yanı sıra Antalya Bilişim sektöründen firmalarımızda çalışmaları ve girişimleri hakkında bilgiler verdiler.

Bilgilendirme Toplantısında Yer Alan Konuşmacı Firmaları:
* San Bilgisayar AŞ – Özel Oytun Türkoğlu
* Talya Bilişim AŞ – İhsan Güzey
* Noxart Bilişim AŞ – Ali Özalpay
* Softalya Yazılım Ltd – Osman Erol Saraydere

Bilgilendirme Toplantısında Yer Alan 22. Grup Komite Üyeleri:
* Başer Bilişim – Canan Başer,
* Ülker İnternet – Behçet Ülker,
* Art-In Systems – Ümit Aydın,
* Defline Teknoloji – Ersen Gençaslan,
* Creawork – İsmail Sait Alpagu

Bilgilendirme Toplantısı sonrasında katılımcı firmaların yurtdışı yazılım ve hizmet satışları konusunda soru cevap kısmı gerçekleştirildi.


ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar‘ın bilgilendirme toplantısı konuşma metni aşağıdaki gibidir.

Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli misafirler,

Sizleri şahsım ve kurumum Antalya Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Bilişim, Yazılım Sektörü İhracat Destekleri Bilgilendirme Toplantısı E-Turquality toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle, böylesine yüksek öneme sahip bir toplantıya katılmaktan duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Odamızda göreve geldiğimiz günden itibaren bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalara katkı sağlayacak etkinlikler, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bilişim ve yazılım sektörlerinin ülkemiz için, şehrimiz için, üyelerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, hassasiyetle üzerinde duruyoruz. Yıllardır amaçladığımız dönüşüm, endüstriyel devrimlerle çok ileri seviyelere taşınarak, toplumsal bir boyut kazandı.

Dönüşüm, artık; yapay zeka, makina öğrenmesi, derin öğrenme, otonom sistemler, nesnelerin interneti, robotlar ve diğer birçok özgün teknoloji ve uygulamaya dayalı bir otomasyon evreninde gerçekleşmekte. Ne zaman ne şekilde değişeceği ve ne yönde gelişeceği ölçülemeyecek derecede hızla “yeni” leşen bir sürecin hep birlikte içerisindeyiz. Tüm sektörleri etkileyen büyük değişimlere tanıklık edildiği, yeni iş modellerinin ortaya çıktığı, yerleşik düzenlerin yerle bir olduğu, sistemlerin yeni baştan biçimlendiği günlerden geçiyoruz. Ve en önemlisi; çalışma, bilgiye ulaşma ve iletişim kurma şekillerinin değişmekte olduğu bambaşka bir endüstriyel çağa girdik. Zamanında bilim kurgu dediğimiz şeyleri şu anda birebir yaşıyoruz.

Kıymetli Misafirler,

İnsanoğlu olarak, her devirde verdiğimiz çabaların en önemli motivasyonu hep ekonomi olmuştur. Günümüzde ise dijital uygulamalar ve teknolojiler, dünya ekonomisinin lokomotifi konumunda. Artık endüstriyel dönüşüm ve dolayısıyla ekonomik gelişim platformlarında, maddi sermayenin yerini dijital/sayısal teknolojileri üretebilme yeteneği, ulusal veri büyüklüğü ve veriyi işleme becerileri almaktadır.

Bizim de geleceğimizi güvence altına alıp, küresel ekonomiden büyük bir paya sahip olabilmemiz için; teknoloji kullanan değil üreten hale gelmemiz ve dijital olgunluk seviyemizi durmaksızın yükselterek, dijital ekonomimizi geliştirmemiz gerekmektedir. Bu adaptasyonun bize iki yoldan katkısı olacaktır. Yatırımları arttırarak doğrudan, işletmelerde verimliliği arttırarak dolaylı yoldan. Sonuç olarak, Bilişim ve yazılım sektörümüzün gelişmesi;

Sanayide verimlilik artışları sağlayarak dış pazarlarda rekabet gücünü yükseltir, Emek verimliliğini arttırır, bu artış ücrete yansır ve refah seviyesini yükseltir, Ülkeler arası mesafeler kısalır, yeni pazarlara ulaşım kolaylaşır, Dijital ekonomiye geçiş hızlanır, kayıt dışılık azalır, kalite artar.

Değerli Katılımcılar,

Kabul etmeliyiz ki, dünya ile yarışmak, devlet desteği olmaksızın söz konusu değildir. Bu gün artık yalnızca yapılması gerekenleri değil, yapılanları ve atılan adımları da dile getirebilmemiz, gerçekten beklentilerimiz açısından sevindiricidir. Tüm diğer sektörleri de kapsayacak şekilde, ülkemizin bilişimle dönüşümü doğrultusunda; ekonomimizi küresel yarışta güçlendirecek devlet politikalarının varlığı ve yarattığı olumlu gelişmeleri görmek, bizleri daha da umutlandırmaktadır.

Değerli Katılımcılar,

Başarınızın büyüklüğünü, inancınızın büyüklüğü belirler. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Atatürk ilkelerinin izinde, ekonomiden dış politikaya, dijital teknolojilerden sanayiye kadar geniş bir yelpazede çok iyi tasarlanmış bir Türkiye öyküsünü birlikte yazabileceğimize inancımız tamdır.

Bu değerli toplantının, şehrimiz için verimli ve ufuk açıcı bir etkinlik olmasını temennisiyle hepinizi bir kez daha ATSO Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

Sevgiyle kalın.


ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz‘ün bilgilendirme toplantısı konuşma metni aşağıdaki gibidir.

Değerli Katılımcılar,

Bilişim, Yazılım Sektörü İhracat Destekleri Bilgilendirme Toplantısı E-Turquality / Bilişimin Yıldızları toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sayın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımızın konuşmasından sonra, ben de sizlere odamızın projelerinden bahsetmek istiyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının 2023 iş programında ki önemli başlıklarımızdan biri “DİJİTALLEŞME“. Odamız; üretimden pazarlamaya, yönetimden satışa kadar tüm alanlarda dijital dönüşümde etkin rol alıyor, almaya da devam edecek. İlimizde hızla büyüyen bilişim sektörümüzün gelişmesinde elimizden geleni fazlasıyla yaptığımızı özellikle belirtmek isterim.

HİSER Bilişim sektöründeki firmalarımızın globalleşmesi ve ihracat potansiyellerinin artması için Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi Desteği kapsamında küme faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz. Böylece ATSO, HİSER projesi sayesinde üyelerini hem hizmet sektörüne hem de dijitalleşmeye yönlendirmiş olacak, etkin rolüne devam edecek. Odamız çatısı altında bulunan İNOVATSO bünyesinde girişimcilik faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda belirlediğimiz tematik alanlardan bir tanesi de yazılım sektörüdür. Bildiğiniz gibi bu sektör içinde yüksek katma değerli ürünlerin elde edildiği bir alan vardır ki; o da oyun yazılımı.

İNOVATSO çatısı altında, oyun yazılımı alanında faaliyet yürütmek isteyen girişimcilere, mentörlük ve danışmanlık hizmeti sunmaya başlayacağımızın müjdesini buradan sizlere duyurmak isterim. Ayrıca, İNOVATSO’nun geçmişten günümüze kadar gerçekleştirdiği projeleri inceledik, bu projelere yenilerini ekleyerek, farklı vizyon ile İNOVATSO’nun yetkinliğini daha da güçlendireceğimiz çalışmalara başlamış bulunuyoruz.

ATSO Networking Ayrıca, E-Ticaret alanında saygın ve yetkin firmalar ile yerel firma ve girişimcilerin bir araya gelmesi, yerelden ulusala işbirliklerinin artması amacı ile Kasım ayı içerisinde 49 meslek komitemizi de dahil edeceğimiz “ATSO Networking” etkinliğimizi buradan sizlere duyurmak istiyorum. Bu etkinliğe bilişim sektörü olarak katılım sağlamanız sektör için önem arz etmektedir.

Yine üyelerimize yönelik önemli bir faaliyetimiz olan “Hızlandırma Programı”nı da yakın zamanda başlatıyoruz. Hızlandırma programına, bilişim ve yazılım alanında faaliyet yürüten firmalarımızı da davet ediyorum. Bu programda, işletmelere ürün segmentasyonlarının belirlenmesi, doğru müşteri kitlesinin tespiti ve nakit akışı sağlanması konularında danışmanlık sağlanarak; pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi gibi işletme faaliyetlerinin yönetilmesi ve tanımlı hale getirilmesi konularında destek olacağız.

Değerli Katılımcılar, Bilişim sektörü, dijital dönüşümü hızlandırarak bir ülkenin rekabet avantajını artırır. Geleneksel iş modellerinin dijitalleşmesi, verimliliği ve esnekliği artırır. E-ticaret, bulut bilişim, yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojiler, işletmelerin müşterilere daha iyi hizmet sunmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını sağlar. Sonuç olarak; bilişim sektörü, günümüzde ülke rekabetinde kritik bir rol oynamaktadır. Güçlü bir ekonomi için teknolojik ilerlemelere odaklanmak, inovasyon ve Ar-Ge’ye yatırım yapmak ve yetenekli insan kaynağını desteklemek önemlidir. Bu nedenle, ülkelerin bilişim sektörüne yeterli yatırım yapması ve bu alanda yetenekli insan kaynağı oluşturması kritik öneme sahiptir. Ülkemizde start-uplarımız çoğunlukla; kuluçka merkezlerinden, teknoparklardan ve teknokentlerden farklı sektörlere yönelik olarak doğmakta, büyümekte ve ulusal sınırlarımızı da aşarak ülkemize değer katmaktadır.

Bu sürecin oluşmasında şüphesiz ki, bu firmalara sunduğumuz, iş planı hazırlama, satış ve pazarlama, ölçek büyütme, vergi teşvikleri, hibe ve ihracat desteklerinin de katkısı da oldukça büyüktür. E-Turquality “Bilişim Yıldızları Projesi” ile, Bilişim ve Yazılım Sektörünün sürdürülebilir biçimde yönetilmesi ve kurumsallaşması, izleme ve performans analizinin takibini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, bilişim sektörüne verilen desteklerin etkinliği ve verimliliği ölçülerek kamu kaynaklarının uygun biçimde kullanılması hedeflenmektedir. Bu nedenle, bugün bu toplantının hepimizde yeni ufuklar açması bakımından önemini bir kez daha vurguluyor, katılımınız ve katkılarınızdan dolayı da tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.


TOBB Yazılım Meclis Başkanı Ertan Barut bilgilendirme toplantısında Yazılım Meclisi olarak Yerli Yazılımların gelişmesi ve global pazarda daha fazla yer edinmeleri için çok çeşitli çalışmalar yaptıklarını sunumunda anlatarak, yazılım firmalarımızın envanter çalışmalarıınında devam ettiğini, meslek kodlarının SGK da farklı kayıt edildiğini, firmaların bu nace kodlarını kontrol ederek bir farklılık varsa değiştirmelerini belirtti.


Antalya Teknokent Genel Müdürü & Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Başkanı İbrahim Yavuz bilgilendirme toplantısında Antalya Teknokent olarak ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği olarak Bilişim ve Yazılım konularına hassasiyetle yaklaştıklarını, sektör firmalarının yaptıkları cirolar ile ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarına değindi.


T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü – Yazılım ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Hizmetleri İhracatı Daire Başkanı Hürol Karlı bilgilendirme toplantısında Bakanlık olarak ve Daire Başkanlığı olarak Bilişim ve Yazılım firmalarının yurtdışı faaliyetlerinde ne gibi devlet destekleri alabileceklerini anlattı. Devlet desteklerinin önemli ölçüde arttırıldığını ve özellikle yurtdışı faaliyetlerde bulunacak firmların mutluka bu desteklerden faydalanmaları gerektiğini belirterek firmaların bu destekler hakkında detaylı bilgileri bakanlık web sitesinden bulabileceklerini söyledi.


eTurquality Nedir?

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, ülkemizin bilişim ve alt sektörlerini geliştirme, inovasyonu teşvik etme ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel başarı hikayelerini yaratma amacıyla hayata geçirilen bir girişimdir. Bu program, bilişim sektörüne özel olarak tasarlanmış destek unsurları içermektedir.

E-Turquality Programı, yüksek katma değere sahip tüm bilişim ve alt sektör firmalarının desteklenmesini hedeflemekte olup, bu amaçla 20/4/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) Hakkında Karar’ın 4. Bölümü’nde yer alan yönergeleri temel almaktadır.

Program, Türkiye’de yerleşik yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir, yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon (5G dahil), bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ile ilgili faaliyetlerde bulunan şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarını desteklemektedir.

Bu yeni E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar ile karşılaştırıldığında;

 • Özellikle bilişim ve alt sektörlere özgü olarak tasarlanmıştır.
 • Bilişim sektör hizmetleri ve ürünleri destek modelini ön plana çıkarmış, marka odaklı yaklaşımdan uzaklaşmıştır.
 • Şirketlerin kapsama alınma ve ön inceleme süreçleri, bilişim sektörünün dinamiklerine uygun olarak revize edilmiştir.
 • Şirketlerin yurtdışında büyümeleri ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleri için yıllık stratejik iş planları oluşturma gerekliliği getirilmiştir. Bu stratejik iş planı çerçevesinde hizmet alımı da destek kapsamına alınmıştır.
 • Desteklerin etkin ve verimli kullanımının takibini sağlamak amacıyla yıllık izleme-değerlendirme sistemi benimsenmiştir.

Program, değerlendirme ve kapsama alım aşamalarını daha iyi yönetebilmek için dört ana bilişim kategorisi belirlemiştir:

 • Yazılım Tabanlı Hizmet Ürünü Sunan Şirketler
 • Platform Tabanlı Hizmet Sunan Şirketler
 • Bilişim Hizmeti Sunan Şirketler
 • Dijital Oyun Sunan Şirketler

Yüksek katma değerli E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Desteği, aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

 • Stratejik iş planı desteği
 • Yazılım geliştirme, mobil uygulama, dijital oyun ve platform geliştirme desteği
 • Kiralama desteği
 • Pazara giriş desteği
 • Rapor ve veri analizi desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Yurt dışı arama ve test desteği
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Ürün yerleştirme desteği
 • Danışmanlık desteği
 • Komisyon desteği
 • Yurt dışı ihale desteği
 • Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği
 • Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği
 • Veri merkezi desteği
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
 • Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer milli katılım desteği
 • Yurt içi fuar/kongre/konferans/seminer bireysel katılım desteği
 • Yurt dışı şirketlere ve yurt dışında yerleşik şirketlere ait marka/oyun/yazılım/aracılık platformu alımlarına yönelik danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı hakkında detaylı bilgileri bu linkten okuyabilirsiniz. https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/bilisim/e-turquality-bilisimin-yildizlari-programi


Toplantıdan görseller:

Bilgilendirme Toplantısı ile ilgili daha önce duyurulan haber metnimizi bu linkten okuyabilirsiniz.

One thought on “Bilişim, Yazılım Sektörü İhracat Destekleri Bilgilendirme Toplantısı ATSO’da Gerçekleştirildi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.