Bilişim ProfesyonelleriTeknoPark & TeknoKent

Teknopark Ankara

Ankara Teknopark TGB Yönetici A.Ş. 10 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile TGB alanı olarak ilan edilmiş ve 9 Eylül 2014 tarihinde ise şirket kurulumu gerçekleşmiştir. İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı (%95 hisse) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (%5 hisse) ortaklığıyla kurulan Teknopark Ankara iki etaptan oluşmaktadır. Birinci etap için 2014-2015 yılı arasında bölgenin imar-ruhsat alma çalışmaları tamamlanmış ve inşaat süreci Mayıs 2017 de tamamlanarak, girişimcilerin hizmetine açılmıştır.

%95 doluluk oranına ulaşan Teknopark Ankara, başlıca savunma ve havacılık, elektronik, medikal, makine, ve yazılım teknolojileri alanlarında ar-ge ve tasarım faaliyetleri yürüten 150’nin üzerinde girişimci firma ile 200’ün üzerinde devam eden proje sayısı ile $13.671.246 ihracat rakamını aşmıştır.

Endüstriyel üretime yönelik altyapısı ve bulunduğu konum bakımından 14 Bin den fazla işletmenin bulunduğu Organize Sanayi Bölgelerinin merkezinde yer alan Teknopark Ankara, hem proje yürütücüsü girişimciler için hem de sanayicilerimiz için yeni fırsatlar yaratarak işbirlikleri sağlamaya devam ediyor.


Teknopark Ankara Avantajları

Teknopark Ankara Türkiye’nin sanayi bölgesinde olması ve üretebilir alanları barındırması nedeniyle diğer teknoparklardan farklı bir özellik göstermektedir. Bilginin Ar-Ge’ye, Ar-Ge’nin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüştürüleceği bölgede Teknopark Ankara birçok avantajı bünyesinde barındırmaktadır.

 • Bölgenin sanayi ekosistemi içerisinde yer alması,
 • Uygulanabilir alanlar barındırması,
 • Devlet Teşvikleri,
 • Ar-Ge ve yazılıma dayalı katma değeri ileri teknoloji yoğun ürünler üretmek,
 • Kümelenme ortamı yaratarak firmalar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak,
 • Laboratuvar, Test Merkezi, Tasarım ve Prototip Merkezlerinden faydalanılması,
 • Üniversite-Sanayi İşbirliğinin somut anlamda gerçekleştirilmesi,
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için ortak alt yapının sağlanması,
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bilim insanlarının Know-How katkısı,
 • Nitelikli eleman yetiştirmesi,
 • Kuluçka Merkezinin sistematik şekilde desteklenmesi,
 • Ortak Kullanım Atölyelerinin bulunması,

TGB Avantajları

VERGİ – PRİM- HARÇ İSTİSNALARI

Proje Sürecindeki İstisnalar;

– Proje personelinin:

 • Gelir vergisi stopajı (%100)
 • SGK prim işveren hissesi (%50)
  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçiçi 2nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNİN YARISI, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. (Haftalık çalışma saatleri tamamlandığı taktirde)
 • Damga vergisi (%100)

– Proje Giderlerinin:

 • Gümrük vergisi ve diğer gümrük harçları istisnası
  • 4691 sayılı Kanun kapsamında yürütülen yazılım, AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.
 • Yeni makine ve teçhizat alımında KDV istisnası
  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesinde;
   • AR-GE, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetletlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

Proje Tamamlandıktan Sonraki İstisnalar;

 • Gelir ve kurumlar vergisi istisnası
  • Kazancın elde edildiği Gayrimaddi hakkın niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak PATENT veya FONKSİYONEL OLARAK PATENTE EŞDEĞER BELGELERE bağlanması gerekir.
  • Kazanç, NİTELİKLİ HARCAMA / TOPLAM HARCAMA oranı nisbetinde istisna olacaktır.
 • KDV´siz satış
  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin;
   • Kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta control uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.
   • 01.01.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilemez.
 • Seri üretim de kurumlar vergisi indirimi
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde,
   • Bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı,
   • Transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabileceklerdir.
   • Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Diğer avantajlar:

 • Temel bilimler bölümü mezunları istihdamında 2 yıl asgari brüt maaş desteği.
 • Lisansüstü Eğitim İzni.
 • Akademisyenlere döner sermayesiz ticari faaliyet olanağı.
 • TÜR Belgesi avantajları o İhalelerde “iş bitirme belgesi” yerine geçer
 • Teknoyatırım desteğine başvuru hakkı
 • Devam eden projer için hibeli kamu desteklerine de başvuru hakkı
 • Devlet desteklerinde avantajlı kira desteği (KOSGEB)
 • DMO Teknokatalog avantajları
 • Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma Avantajı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

adres: 2224. Cad. No:1 C Blok kat 14 Yenimahalle / ANKARA

e-posta: [email protected]

e-posta: [email protected]

tel: 0312 395 62 27

web: teknoparkankara.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.