Bilişim ProfesyonelleriMakale

Adli Bilişim Mühendisi

Gelişen teknoloji ve değişen insan ihtiyaçlarının getirisi olarak son on yılda bir çok farklı meslek grubu ortaya çıktı. Bu yazımızda ülkemizde bilişim alanında ortaya çıkan bir meslek olan Adli Bilişim Mühendisliği‘ni anlattık.

Adli Bilişim Mühendisliği 

 İçinde bulunduğumuz Bilişim Çağı’nın başlamasına da vesile olan internet günlük hayatımızın tamamında yer etmiş durumda. Banka işlemlerimiz, eğlence hayatımız, pandemi sürecinde deneyimlediğimiz üzere iş ve okul hayatımız ve sağlık işlemlerimiz gibi günlük hayattaki her işimiz internet üzerinden yapılabiliyor. Üstelik bu alanlar, internetin hayatımızı kolaylaştırdığı alanlardan sadece birkaçı.

 Bu muhteşem ortam bize birçok konuda kolaylık sağladığı doğru ancak suça meyilli kişiler için de bir suç ortamı görevi gördüğünü de inkar edemeyiz. Peki internet ortamında gerçekleşen bu bilişim suçlarıyla kim, nasıl mücadele ediyor? 

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim suçlarının herkes tarafından kabul edilen net bir tanımı yoktur. Mayıs 1983 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu Uzmanlar Komisyonu’nun Paris toplantısında kullandığı şu tanımı kullanabiliriz:  

  • Bilişim Suçu : ”Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış” 

 Avrupa Ekonomik Topluluğu, bilişim suçlarını 5’e ayırmıştır. 

  1. Bilgisayarda mevcut olan kaynağa veya herhangi bir değere gayri meşru şekilde ulaşarak transferini sağlamak için kasten bilgisayar verilerine girmek, bunları bozmak, silmek, yok etmek,
  1. Bir sahtekarlık yapmak için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek, 
  1. Bilgisayar sistemlerinin çalışmasını engellemek için kasten bilgisayar verilerine veya programlarına girmek, bozmak, silmek, yok etmek, 
  1. Ticari manada yararlanmak amacı ile bir bilgisayar programının yasal sahibinin haklarını zarara uğratmak, 
  1. Bilgisayar sistemi sorumlusunun izni olmaksızın, konulmuş olan emniyet tedbirlerini aşarak sisteme kasten girerek müdahalede bulunmaktır. 

 Kişisel, kitlesel, toplumsal ve devletler açısından oldukça ciddi tehlikeler barındıran internet ortamında kişisel bilgilerimizin ve diğer her türlü bilgilerin güvenliğini sağlama, siber suç ve olaylara müdahale etme, halkın sanal ortamdaki haklarını koruma görevi Adli Bilişim Mühendisliği’ne aittir. 

 Teknik açıdan incelediğimizde Adli Bilişim Mühendisliği elektronik iletişim ağında bulunan ve bu ağ üzerinden paylaşılan ses, görüntü, belge, veri, bilgi vb. iletilerin veya bunlardan birkaçının birleşmesi sonucu ortaya çıkan bilişim ürünlerinin işlenmesi, saklanması ve  gerektiğinde mahkemeye sunulması işlemlerinin tamamıyla ilgilenen bilimsel çalışmalar bütünüdür. 

Adli Bilişim Mühendisliği’nin temel üç amacı bulunmaktadır: 

•Kurum ve kuruluşlarda suç oluşmasını önlemek için gerekli güvenliği almak 

•Bilişim sistemlerinde gerçekleşen suçlarla ilgili bilgi toplamak, işlemek ve ilgili makamlara raporlamak 

•Bulunduğu ülkede dijital suçlarla ilgili yasal düzenlemelerden haberdar olmak ve çalıştığı sektörde bu düzenlemelere uymak. 

Adli Bilişim Mühendisleri  Üniversitelerin Hangi Bölümlerinden Mezundur? 

Adli Bilişim Mühendisliği üniversitelerin Adli Bilişim Mühendisliği bölümlerinden mezun olurlar. 4 yıllık lisans eğitimi alırlar. 

Adli Bilişim Mühendislerinin Çalışma Alanları 

Bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Adli Tıp Kurumları, Adli Bilimler Enstitüleri, Üniversiteler, Kamu Kurumları ve özel sektör adli bilişim mühendisleri için birer çalışma alanıdır. 

Adli Bilişim Mühendislerinin Kullandığı İnceleme Süreci ve Yöntemler 

Günümüzde her suçun bir bilişim ağı olduğu için adli bilişim inceleme ve yöntemleri iyi bilinmelidir. Aksi; suçsuzların suçlanması ve suçluların kaçmasına ortam hazırlar. 

Adli bilişim incelemesi bir süreçtir ve bu nedenle sürecin 4 ana yöntemi bulunmaktadır: 

1) Tanımlama: İncelenmesi gereken veri kaynakları ve verilerin belirlenmesi ve toplanması sürecidir.

2) İnceleme: Toplanan verilerin sağlıklı kopyalarının alınması ve bu kopyalar üzerinde ilgili araştırmaların yapılmasıdır. 

3) Analiz: İncelenen delinin birebir kopyasından konuyla ilgili verilerin alınmasıdır. 

4) Raporlama: Analiz sürecinde edinilen bilgilerin sunumunun yapıldığı süreçtir. 

Adli Bilişim Mühendisliği ülkemiz için yeni bir meslek grubu ancak önü açık. Hem Dünya hem de ülkemiz için teknik anlamda kendilerini geliştiren AB Mühendisleri iş bulmakta zorlanmayacaklardır.

One thought on “Adli Bilişim Mühendisi

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.