Bilişim Profesyonelleri

Reklam Kurulu’ndan E-ticaret Sitelerine Yeni Ceza Yağmuru

Reklam Kurulu’ndan E-ticaret Sitelerine Yeni Cezalar

Reklam Kurulu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı basın bülteniyle, tüketicileri korumak amacıyla incelediği reklamlara ilişkin tespit ve cezalarını yayınladı. Buna göre birçok reklama ve e-ticaret sitesine ceza verdi.

Bu cezalar şu şekildedir:

1- Hizmet Kapsamı Yanılgısı: TT NET A.Ş.

Reklam: “Türk Telekom’la Fiber İnternet Her Yerde!

Değerlendirme ve Yaptırım: Şirketin “her internet hizmetinde fiber altyapı algısı” oluşturacak reklamı sebebiyle Reklam Kurulu, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ne aykırılık sebebiyle özellikle m.7, m.9, m.18 ve 27’nin bazı fıkralarına aykırılıktan dolayı “reklam durdurma” cezası vermiştir.

2- Teknik Servis Ücreti Sorunu: Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.

Ticari uygulama: İnternet sorunu çözümü teknik servisi için ilerletilen ücretli teknik servis süreci

Değerlendirme ve Yaptırım: Söz konusu şirketin internet hizmetlerinin çözümünde teknik servis için geçtiği SMS ve arama vasıtasıyla iletişimlerde, tüketicilere tam olarak ne şekilde ücret ödeyecekleri, ücretin miktarı ve şartları konusunda tam bilgi verilmemesi sonucu ilerletilen hizmet satım sürecidir. Bu durumda tüketicinin algısının bozulduğu ve normal şartlarda taraf olmayacağı işlemlere taraf olması sonucunu doğurduğu gerekçeleri ile Yönetmeliğin özellikle 28, 29 ve 30. Maddelerinin bazı fıkralarına ve 6502 sayılı Kanun’un 62ç maddesine aykırılıktan dolayı ticari uygulamaları durdurma cezası vermiştir.

3- Tüketici Aleyhine Haksız Zam: Andromeda Tv Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.

Ticari Uygulama: Tüketicilere internet hizmetlerinin taahhüte rağmen artan maliyetler sebebiyle belli tarihten sonra zamlı uygulanacağı uyarısı.

Değerlendirme ve Yaptırım: Söz konusu şirketin tüketicilerin internet altyapı sözleşmesi olmasına rağmen belli tarihten sonra bu hizmetlerin %70 zamlı uygulanacağının belirtilmesi sonucu gelen şikayetlerle, bu durumun Yönetmeliğin özellikle 28, 29 ve 30. Maddelerinin bazı fıkralarına ve 6502 sayılı Kanun’un 62ç maddesine aykırılıktan dolayı 347.128-TL (Üçyüzkırkyedibinyüzyirmisekiz Türk Lirası) idari para ve anılan haksız ticari uygulamaları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

4- E-Ticarette Tüketicide Yanlış Fiyat Beklentisi: İncehesap Sanal Mağazacılık Ticaret A.Ş

Ticari Uygulama: Tüketicilere “Asus” marka ürünün belli tarihe kadar indirimli olduğu ve sonrasında bedelinin çok daha fazla olacağının belirtilmesine rağmen, o tarihten sonra ürün bedelinin belirtilen bedelden çok daha düşük olması.

Değerlendirme ve Yaptırım: Söz konusu şirketin, “Asus” marka ve fiyatı 4.999 TL olan bir ürünün 3 saat sonra fiyatının 10.331 TL olacağının belirtilmesine rağmen, ürün fiyatının günler sonra dahi 5.399 TL de kalması durumu gerçekleşmiştir. Bu ise tüketicilerde hızlı alışveriş güdüsünü canlandırma olarak değerlendirilebilecek uygulamadır. Reklam Kurulu ise Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 9/1, 9/5, 14/2, 32/1 ve Ek-1/7 nci maddeleri ve Kanun’un 61. Maddesine aykırı olması sebebiyle 347.128-TL idari para ve reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

5-    Türkiye Disbritörü Yanılgısı: Embiye KARAKAŞ (Teknosay Teknik Servis Hiz. Büro Mak. San. ve Tic.)

Ticari Uygulama: Firmanın bir ürünün Türkiye disbritörü olmamasına rağmen o algıyla Google reklamı vermesi.

Değerlendirme ve Yaptırım: Anılan firmanın “Kobra Evrak İmha ve Harddisk İmha Makineleri” kelimesiyle Google’da “Türkiye Disbrütörü” ifadelerini kullanarak reklam vermesi sonucu bu durumun haksız ticari uygulama olması sebepleriyle Reklam Kurulu, – Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-c, 7/5-f, 9/1, 9/5, 11/1, 12/2, 28/1, 29/1, 29/2 ve 32/1 inci maddeleri ve Kanun’un 61 ve 62. Maddeleri uyarınca satıcıya 550.059-TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları vermiştir.

6- Sepete İndirimin Yansıtılmaması: Marka Mağazacılık A.Ş.

Ticari Uygulama: Hepsiburada reklamında ürün indirimi yer almasına rağmen sepete indirimin yansımaması.

Değerlendirme ve Yaptırım: Söz konusu firmanın “Sepette %40 indirim” reklam sloganı olmasına rağmen  sepette bu reklamın uygulanmaması sebebiyle Reklam Kurulu 6502 sayılı Kanun’un

63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca 347.128-TL (Üçyüzkırkyedibinyüzyirmisekiz Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar vermiştir.

7- En Düşük Fiyat Reklamında Yanlışlık: Trendyol

Ticari Uygulama: Ürün tanıtımında “son 30 günün en düşük fiyatı” kampanyası uygulansa da son 30 günün hesabının yanlışlığı.

Değerlendirme ve Yaptırım: Söz konusu firma (DSM Grup Danışmanlık) içerisinde “son 30 günün en düşük fiyatı” hesabı yapılsa da yapılan hesapta fiyat değişimin tarihinin esas alınması gerektiği ve söz konusu durumda bunları hesaplanamadığı gerekçeleri ile Reklam Kurulu tarafından “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-ç, 9/1, 9/5, 13/1, 13/9, 14/1, 14/2, 14/3, 18/1, 18/2 ve 32/1 inci maddeleri,

– 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi,

hükümlerine aykırılıktan firmaya “reklam durdurma cezası” verilmiştir.

8- Stokta Kalmayan Ürünün Satışa Sunulması: Avva E-Ticaret A.Ş.

Ticari Uygulama: Firmanın ürününün stokta kalmamasına rağmen Google arama motorunda satışının gözükmesi.

Değerlendirme ve Yaptırım: Söz konusu şirket stoğunda kalmayan bir ürünün reklamına Google arama motorunda çıkacak şekilde yer vermesi durumu oluşmuştur. Reklam Kurulu ise bunun sonucu Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-ç, 9/1, 9/5, 13/1, 13/2, 13/9 ve 32/1 inci maddeleri,

– 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesine aykırılıktan 347.128-TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezası vermiştir.

9- Diğer Markalarla Kıyaslama: Apti.com

Ticari Uygulama: Firmanın internet sitesinde “neden o markanın tercih edilmesi gerektiği” ile alakalı tabloda diğer firmalar ile karşılaştırma yapılması.

Değerlendirme ve Yaptırım: Söz konusu firmanın içerisinde söz konusu marka ile diğer markaların karşılaştırılmasının Yönetmeliğe göre “ispat külfeti” taşıdığı ve bu sebeple Karşılaştırmalı reklamlar” başlıklı 8 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiş

olup, Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 8/1,

9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 ve 32/1 inci maddeleri,

– 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesi,

hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren Apti Online Site Apartman ve Plaza Yönetim Teknolojileri A. Ş. hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

10- Teslim Tarihinin Değiştirilmesi: Hepsiburada

Ticari Uygulama: Telefon marka ürününün sipariş öncesi teslim tarihi ile sipariş sonrası teslim tarihinin değişmesi.

Değerlendirme ve Yaptırım: “Honor” marka ürünün belli bir teslim tarihi olmasına rağmen sipariş sonrası teslim tarihinin değişmesi ile Reklam Kurulu, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

– Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a ve 32/1 inci maddeleri,

– 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddelerine aykırılığı sebepleriyle “reklam durdurma cezası” vermiştir.

Sonuç

100’e yakın firmaya ceza verilen Reklam Kurulu kararlarından seçtiğimiz 10 karar’dan çıkacak sonuç, özellikle internetin artması ile son dönemlerde yönetilen e-ticaret sitelerinde ve e-ticaret sitesi içerisindeki listeleme ve tanıtımlarda, tüketiciyi herhangi şekilde yanıltma, yanıltma sayılabilecek veya yanlış anlaşılabilecek her türlü ifadeden kaçınmanın gerektiği ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmelik ve Kanun’a dikkatle uymanın gerektiği görülmektedir.

Av. Ali ERŞİN(LL.M.)’nin “Mağazalarda SMS Doğrulamasına İlişkin KVKK Duyurusu” hakkındaki yazısına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Av. Ali ERŞİN(LL.M.)’nin Yeni Sayı’mızda çıkan “Metaverse Dünyası Çalışma Sistemi” isimli yazısını bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Yazar: Av. Ali ERŞİN (LL.M.) / Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koor.

Mail: [email protected]

Instagram: @avukataliersin

Av. Ali Ersin

Ankara Barosu nezdinde Avukatlık görevini sürdürmektedir. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olmuştur. Hukuk ve Bilişim Dergisi ile Blog’un genel koordinatörlük ve editörlük görevini yürütmekte olup, Türkiye Bilişim Derneği ve Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği üyesidir. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programından “Metaverse Dünyasında Fikri Hakların Korunması” tezi ile mezun olmuştur. Çalışma Alanları Kripto Para Hukuku Finansal Teknolojiler Hukuku Kişisel Verilerin Korunması Hukuku E-Ticaret Hukuku

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.