Bilişim HukukuBilişim ProfesyonelleriSiber Güvenlik

VERBİS Kaydı Zorunluluğu Olan İşletmeler ve KVKK

VERBİS Kaydı Zorunluluğu ve KVKK

VERBİS kaydı konusunda ana mevzuat olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri ve KVKK uyum yükümlülükleri söz konusu olmuştur.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, bir gerçek kişi ile alakalı, ona ulaşılabilir kılan her türlü veridir. Bu anlamda kişinin ismi, TC’si, IBAN numarası, telefon numarası bir kişisel veridir.

Veri Sorumlusu Nedir?

Veri sorumlusu, kişisel verileri alan, kaydeden , depolayan, açıklayan, devralan ve bunun sorumluluğunu taşıyan kişidir.

Veri sorumlusu, kişisel veriler üzerinde hakimiyeti olan asıl kişidir.

VERBİS Nedir?

VERBİS, veri sorumlularının(kişisel verileri kaydeden, yazan kişilerin…), bazı şartları taşımaları halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu(KVKK)’na bu verilerin bildirilmesi işlemlerinin yapılabileceği bir sicil sistemidir.

Veri sorumluları KVKK’a hangi verileri işlediklerini, neden işlediklerini, kimlere aktardıklarını, ne tür veri güvenliği önlemleri aldıklarını ve benzer hususları bildirmektedirler.

VERBİS yükümlülüğü yanında veri sorumluları bir de “Veri Envanteri” de tutmak zorunda ve işletmelerinin tüm metinlerini KVKK’a uyumlaştırmak zorundadırlar.

Kimler VERBİS kayıt zorunluluğu altındadır?

VERBİS Kayıt zorunluluğu altında bulunan işletmeler/kişiler:

  • Yıllık 50’yi aşan işletmeler(İşe giren ve çıkanlar toplamı)
  • Yıllık mali bilançosu 25 Milyon TL’den çok olan işletmeler
  • Her türlü sağlık kurumu(Hastaneler, Doktorlar, diş hekimleri, eczaneler…)
  • Psikologlar
  • Kişilerin parmak izi gibi verileri alan işletmeler.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü son tarihi 31 Aralık 2021 idi, fakat henüz kayıt olmayan işletmeler/kişilerin zorunluluğu devam etmektedir. Ceza almadan önce kayıtlarını doğru şekilde yaptırmalıdırlar.

Piyasada çoğu kişi de kayıtlarını eksik/yanlış yapmaktadır ve bu yanlışlığı bilmemektedirler.

Cezalar

VERBİS’e kayıt olunmaması halinde 40.183 TL’den  – 2.678.866 TL’ye kadar,

Aydınlatma yükümlülüğünün ihlali halinde 40.183 TL’den  – 2.678.866 TL’ye kadar para cezası uygulanacaktır.

Sonuç

Gördüğümüz gibi  KVKK uyumu şartlar oluştuğu takdirde VERBİS kaydı işletmelerin kesinlikle yapması gereken konulardandır.

VERBİS yükümlülüğü olmayan kişiler/işletmeler dahi “Aydınlatma Yükümlülülğü’nü” yerine getirmek zorundadırlar.

Aynı zamanda bazı durumlarda TCK anlamında suç dahi oluşmaktadır.

Bu durumla alakalı da bağlantıdan “Kişisel Verilerin Korunması ve Bilişim Suçları” isimli yazımı okuyabilirsiniz.

Ayrıca KVKK hakkında birçok yazıyı Hukuk ve Bilişim Dergisi 8. Sayısı’nda da bulabilirsiniz.

Yazar: Av. Ali ERŞİN

Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koor.

One thought on “VERBİS Kaydı Zorunluluğu Olan İşletmeler ve KVKK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.