Bilişim ProfesyonelleriHaber Duyuru Etkinlik

Yerli Yazılım Sektörümüzün Beklentileri ve Talepleri

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, Türkiye yazılım sektörü ve başkanlığını sürdürdüğü TOBB Türkiye Yazılım Meclisi’nin çalışmaları hakkında basına bilgiler verdi.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut

Ertan Barut, “TOBB Türkiye Yazılım Meclisi, Bilgisayar Yazılımı Meclisi adıyla, 2006 yılında kanunla kurulan 64 adet sektör meclislerinden biridir. Şu anda 32 adet Şirket ve 8 adet Sivil Toplum Kuruluşumuz olmak üzere toplamda 40 üyesi bulunmakta, ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, TÜBİTAK, BTK, TSE, TPE ve bir çok kurum temsilcileri yer almaktadırlar.”

Yerli Yazılım Sektörümüzün Beklentileri ve Talepleri

Yazılım Sektörümüzün beklentileri ve talepleri aynı zamanda Ülkemizi ve Geleceğimizi doğrudan ilgilendirmektedir. 

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak Yazılım Endüstrimiz adına üstlendiğimiz sorumluluğun farkında olarak sektörümüzün stratejik olarak daha fazla desteklenmesi, yazılımın ülkemiz milli politikalarından biri haline dönüştürülmesi, yazılım endüstrimizin iç ve dış ticaretinin gelişimi, büyümesi, yerli ve milli yazılım üretimi, yazılım ihracatımızın artırılması yanında, geleceğe dönük yazılımcı iş gücü ihtiyacının karşılanması, istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaktayız. 

2021 yılında “daha girişimci, katılımcı, veri temelli, kalıcı ve çözüm odaklı” yeniden yapılanarak sektörümüz adına kolları sıvadık. Meclis Üye Firmalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birarada birer birer sorunlarımızın çözümüne odaklandık. Yazılım ekosistemini oluşturan Sektör, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla istişarelerle Yazılım Endüstrimizin geleceğine yönelik çözümler, mevzuatlar ve stratejiler üzerinde çalışmaları başlattık. 

Dünyadada ve Türkiye’de Yazılım

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yazılım artık salt bir ürün ya da hizmet olmaktan öteye gitmiş, herhangi bir sektörde, herhangi bir iş sahasında üstlendiği rol ile “Rekabette, Büyümede, Büyük Ölçekli Değer Zinciri Oluşturmada ve Hedeflere Ulaşmada” son derece kritik öneme sahip olup, Ülkeler için Vazgeçilemez Bir GÜÇ haline gelmiştir. 

Yazılım; Savunma, enerji, sanayi, üretim, tarım, teknoloji, e-ticaret, ihracat, kamu ve birçok alana sağladığı teknolojik katkılar ile dışa bağımlılığı ortadan kaldıran, tam kapasiteyle desteklendiğinde en fazla katma değerli döviz girdisi sağlayabilecek, aynı zamanda ülkenin kalkınmasına direk etki eden stratejik bir alan olup, üretime ve ihracata kattığı değerlerle dev bir endüstridir.

TOBB bünyesindeki 65 sektör meclisinden biri olan Yazılım Meclisi olarak birçok platformda farkındalık oluşturmak, sektör sorunlarına dikkat çekip iç ve dış ticaretinin gelişimine yönelik çözüm önerileri sunmak, mevzuatlara destek vererek sektörün önünü açmak, gelişimini ve ihracatını artırmak üzere oluşturduğumuz sektörel ekosistemimizde yer alan meclis üyelerimiz, kamu kurumları ve stklarla güçbirliği yaparak yoğun bir şekilde çalışmaktayız. 

Stratejiler Ve Eylem Planları

Türkiye Yazılım Stratejisi, 11. Kalkınma Planı, Dijital Türkiye Stratejisi, Milli Teknoloji Hamlesi, Dijital Dönüşüm Stratejisi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, Türkiye Açık Kaynak Stratejisi, Yerli Milli Yazılım Sektörünün gelişmesi, 1 Milyon İstihdam, 500.000 Yazılımcı gibi birçok çalışmaların içerisinde yer almakta, sektör olarak emek ve katkı vermekte, görev ve sorumluluk almakta, aynı zamnda takipçisi olarak Dijital Ekonomiye Geçişe yönelik atılan adımları desteklemekteyiz. 

Yerli / Milli Yazılım

Meclis olarak birkaç yıl önce yürürlükten kaldırılan Yerli/Milli Yazılım Belgelendirme modelini geçen sene başlattığımız altyapı çalışmaları ile yeniden günümüz koşullarına uygun olacak şekilde belli bir aşamaya getirmiş durumdayız. Bakanlığımızın yeni Yerli Malı Tebliğinin çıkarılmasını beklemekteyiz. Aynı zamanda Yazılım sektörümüzün 62.01 NACE kodu üzerinde toplanacak şekilde gerekli çalışmalarımızı da tamamlamış bulunmaktayız. 

Bir tarftan da Kamu ve Özel Sektörde Yerli/Milli Yazılımların Kullanımının Teşviki ve Desteklenmesi üzerine çalışmalarımızı da sürdürmekte, yerli sektörümüzün ümit verici çalışmaları ve üretimlerinden kamuoyunu haberdar edecek etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. 

Öte yandan yerli yazılım üreticilerimizin sermaye desteği konusunda da yerli yatırımcıların dikkatini çekecek ve ulusal firmalarımıza yatırım yapmaları yönünde de farkındalık çalışmaları yapmaktayız. Geçen sene yürürlüğe giren SPK tarafından hazırlanan Kitlesel Fonlama tebliği ile  sektöre sermaye desteği yatırımlarının da artmasını beklemekteyiz. 

Bir yandan da geçtiğimiz yıl ve bu yılın birinci çeyreğinde yazılım sektörümüz yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve ülkemizden Turcorn’lar çıkmaya başlamıştır. Ayrıca bir çok şirketimiz yazılım ürünleriyle yurtiçinden ve yurtdışından yatırım teklifleri almış ve ve şirket birleşmeleri de gerçekleşmiştir. 

2021 yılı oyun yazılımları için rekor yılı oldu. Yerli oyun yazılımlarımızın ihracatımızdaki payıda sürekli olarak artmaktadır. 

Siber güvenlik üzerine yerli milli yazılımlarda da üretimlerimiz sürekli artmakta ve kamudaki yerli siber güvenlik yazılımı kullanımında önemli ölçüde artış sağlanmakta, bu alandaki yatırımların artması ülkemizin dışa bağımlılığının azalması için son derece ümit verici gelişmeler olmaktadır. 

Yazılım İhracatı

Yine geçen sene Ticaret Bakanlığımız çalışmalarımız çerçevesinde Döviz Kazandırıcı Sektörler Markalaşma Desteği kapsamında Yazılım Sektörüne özel eTurquality olarak isimlendirdiğimiz mevzuat hazırlanmış durumda ve 2022 yılında hayata geçirilimesini beklemekteyiz. 

Hayata geçmesiyle yazılım sektörünün ihracatına büyük bir ivme kazandıraca eturquality  sektörümüzün ihracatını da artıracak. 

Ticaret Bakanımıza bu çalışmalar çerçevesinde 3-4 yıl içerisinde oyun ve yazılım ihracatımızı 3 milyardan 10 milyar dolara çıkarma sözü verdik. Bunun içinde sektörümüzün ana yolunun ihracat olması ve kurulan ya da mevcut yazılım şirketlerimizin dışa açılımını teşvik edecek ihracat odaklı çalışması yönünde adımlar atmaktayız. Hiser desteğiyle Yazılım Firmalarını ihracata hazırlama ve yönlendirmeye yönelik yürüttüğümüz SoftAway projesiyle de kümeye katılmış firmalarımızın %50 ‘den fazlası dünyaya açılmış ve ihracat yapan firmalar olarak mezun olmuş durumdalar. Projemiz son hızıyla devam etmektedir. 

Yazılım ihracatının kayıt altına alınmasındaki sorunlarımızdan GTIP kodları üzerine de Ticaret Bakanlığımıza yeniden gerekli malumatları ve çözüm önerilerimizi ilettik, yıllara sari bu sorunun çözülmesi yönünde adımlar atılmış durumda. Kısmetse bu sene çözülmesini beklemekteyiz. 

Yazılım Envanter Projesi

TOBB Yazılım Meclisi olarak veri odaklı çalışma stratejimiz çerçevesinde sürdürülebilir bir yapıda “Türkiye Yazılım Envanteri” ‘nin oluşturulması projemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın verdiği destek ile Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı programına girmiş ve 2022 ocak ayından itibaren gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu projenin önemli adımlarından biri olan “Yazılım Envanter Çalıştayı” ‘nı da Kamu, Üniversite, STK ‘lar ve Sektör Firmalarımızın geniş katılımlarıyla 24 Şubat 2022 ‘de TOBB tesislerinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Proje ile ; yazılım geliştiren firmalarımızın, ürettikleri yazılımların ve istihdam ettikleri işgücü kaynaklarının tespiti ve değerlendirmesi bir veri altyapısına dayalı olarak yapılacak, ülkemizin yazılım alanındaki gücünün daha net görülebilmesi ve sözkonusu firmaların,işgücünün devlet teşviklerinden yararlanabilmesi için gerekli bilgilerin karar vericiler tarafından tek noktadan görülebilmesine olanak sağlayacaktır.  

Yazılım envanteri çalışması ile aynı zamanda kamunun sektörümüzdeki politika ve strateji geliştirme, program ve proje oluşturma süreçlerinin veriye dayalı olarak yürütülebilmesi yoluyla kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. 

Uzaktan Çalışma

Pandemi dönemiyle beraber bildiğimiz üzere tüm dünyada bir çok hzimet sektörü yanında özellikle de yazılım sektörü uzaktan çalışmaya yönelmiş durumda. Ülkemizde de Yazılım Sektörünün uzaktan çalışması oldukça benimsenmiş olup, bunun için de belli oranlarda desteklemek üzere yasal destekler hayata geçirildi. 

Yazılım Sektörü olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar, Ar-Ge Merkezleri ve Serbest Bölgelerdeki Yazılım Üretiminde uzaktan çalışma destek modelinin artık geçici değil kalıcı olmasını istiyoruz. Tam zamanlı uzaktan çalışmaya yönelik artık Ar-Ge destek mevzuatı yanında Ür-Ge desteği gibi yeni yapılanma önerilerimizin de hayata geçirilmesi için çözüm önerileri sunmakta ve bu yapılanmanın gerçekleşmesi için çalışmaktayız. 

Yazılım sektörü için uzaktan çalışma iş yaşamanın çalışma biçimlerinden biri haline getirilmeli, teknoparklar dışında uzaktan yazılım geliştirme ve çalışmaya yönelik altyapılar geliştirilmeli, denetim mekanizmaları oluşturulmalı, uzaktan çalışma ile ar-ge yanında ür-ge üretim ticarileşme de desteklenmeli bunun için de destek mevzuatları güncellenmelidir. Yazılım firmalarının vergi yükü azaltılmalıdır. Yazılım Meclisi olarak bu konudaki raporumuzu kısa süre içerisinde Bakanlıklarımız ve ilgili kamu kurumlarımıza ileteceğiz.

Yenilenmiş Eğitim Sistemi Ve İstihdam

Türkiye Açık Kaynak Platformumuz tarafından hayata geçirilen farklı bir modelde yazılımcı yetiştirme amaçlı açılan Ecole 42 Okullarının da sektörümüz işgücü ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Bir yandan biz de Meclis olarak Yazılımcı Yetiştirmeye yönelik eğitim programlarının uygulamaya geçirilmesi için kousunda uzaman bir akademi kuruluşu ve TOBB ETÜ Üniversitemizle çalışmalarımızı başlattık. 

Öte yandan Üniversitelerimlzdeki eğitim müfredatının yenilenmesi gerekliliği yanında eğitimcilerimizin de nitelikli eğitim ihtiyacına yönelik çağrılarımızı birçok platformda yinelemekteyiz. Yakın gelecekteki yazılımcı ihtiyaçlarımızı karşılamak için son yıllarda hayatımıza girmiş olan yapay zeka, nesnelerin interneti (iot), otonom sistemler, robotik alanlar, kripto para, blok zincir, metaverse gibi yeni nesil teknolojiler, kavramlar ve modellere yönelik uzmanlar yetiştirmek üzere eğitim sistemimizin kökten değişmesini önermekteyiz. 

Yazılımda Kadın Liderliği

Yazılım MEclisi olarak Yazılımda Kadın Liderliği üzerine kadın girişimcileri cesaretlendirecek, süreç liderliği yapmaları yönünde motive edecek farkındalık çalışmaları yürütmekte Türkiye Bilişim Derneği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaktayız. Bir yandan da bu hedefi destekleyici Milyon Kadına Mentör projesini de desteklemekteyiz.  

Dijital Göç

Özellikle son zamanlarda Almanya, Hollanda, İsveç, İngiltere, İsviçre yazılımcı ihtiyaçlarını gidermek üzere Türkiye ‘deki yazılımcılara göz dikmiş ve Türkiye ‘deki son dönem yaşanan ekonomik durumdan (döviz hareketleri TL ’nin değer kaybı vb) dolayı başka sektörlerde de olduğu üzere yazılım sektöründe özellikle dijital işgücü göçünü tetiklemiştir. 

Pandemi döneminde başlayıp, yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrasında Yazılımcı İşgücü konusunda ülkeiçi transferler ve yurtdışına dijital göçlerle işgücü kayıpları yaşanmaya başlamış, bu sorun Yazılım Meclisimiz ve bir çok stk tarafından masaya yatırılmış, nitelikli yazılımcı ihtiyacı üzerine üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu sorunlarla ilgili olarak Kurumlara bilgilendireler yapılmış olup, üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca Sektör olarak da kendi ekosistemi içinde çözmek üzere yazılımcı yetiştirmek için belli adımlar atılmaya başlanmıştır.

Meclis olarak dijital göç ile ilgili durumumuzu ve aynı zamanda yazılımcı işgücü ihtiyaçlarımızı daha sağlıklı ve hedef odaklı tespit etmek amacıyla bir anket çalışmasını kısa zaman içerisinde duyuracak ve yazılımcıya ihtiyaç duyan tüm kesimlerden bu ankete katılmalarını isteyeceğiz. 

Böylece elde edeceğimiz verilerle sektördeki işgücü açığının giderilmesine yönelik çözüm önerilerimizi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacak ve çözmek üzere gerekli adımları atacağız. 

Yerli yazılıma ve yazılımcı işgücüne şu anki yatırım ve desteğin 10 kat artırmılası ve 5 yıllığına vergi yükünün kaldırıp, uzaktan çalışma desteğinin de sağlaması halinde Türkiye, 5 yılda (2027 yılında) dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girebilir.

Veri Merkezi Altyapılarımız Ve 5G

Yerli Veri Merkezi Sektörünün Geliştirilmesi ve Desteklenmesi konusu YOİKK gündemine alınmış ve çalışmalar son aşamaya gelmiş durumdadır. Meclis olarak Dijital dönüşümün artması ve maliyetlerimizin düşürülmesi için veri merkezi alt yapılarımızın daha rekabetçi duruma gelmesi için çalışmaktayız. Bir yandan da 5G ve onu destekleyecek fiber altyapının yaygınlaştırılması da gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesi, dijitalleşmenin yaygınlaşması ve üretime, sektöre sağlayacağı katkıların artmasında önemli faktörlerden biri olan 5G ’nin bir an önce hayatımıza girmesini, bu konudaki girişimlerin hızlanmasını, ağır yürüyen sürecin 2022 yılında önemli bir ivme göstermesini, 5G teknolojisine geçiş konusundaki teknik ve ticari koşulların bir an önce olgunlaşmasını bekliyoruz.  

Kamu Kurumları Yazılım Üretimi

Kamu kurumlarının yazılım geliştirmesi konusunda sektörün çekinceleri birçok platformda dile getirilmektedir. Kamunun Yazılımlarının Ticarileştirilmesi ve Sektörle işbirliği yapılması konusunda görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Birikimlerimizi Kamu kurumlarıyla elbirliğiyle Yurtdışına çıkarabilir, ihracatımıza önemli ölçüde katkı sağlayabiliriz. 

Sivil Toplum Kuruluşlarına Görev Verilmeli

Sektörün geleceği için Bilişim, Yazılım, Telekom konusunda üyeleri ve oluşturdukları ekosistemle yıllardır gönüllülük esası ile ülkemizin kalkınması yönünde etkin çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarımızla Yazılım Meclisi olarak birikte çalışarak güçbirliği yapmaktayız. 

Öte yandan sorunlara karşılık çözümlerin hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluşlarının daha çok görev ve sorumluluk alabilmeleri için desteklenmeleri ve kamu tarafından geir odaklı projelerin teslim edilmesini ve işbirliği yapılmasını önermekteyiz. 

Ülkemiz, yazılım endüstrimiz ve geleceğimiz için ; kamu, sektör firmaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarımızla çözüm odaklı ve birlikte çalışarak sektörümüzün, ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer edinmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. 

Ertan BARUT

TOBB Türkiye YAZILIM MECLİSİ Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.